Lokala föreningar: Centralt avtal med Vuxenskolan?

Jama Masjid (IndiaÕs grootste moskee, gebouwd in Afghaanse stijl)

Hej alla lokala föreningar.

Har ni något emot att partiet centralt tecknar ett avtal med Studieförbundet Vuxenskolan om att de lovar ta emot oss och hjälpa oss med våra studier landet runt mot att vi lovar att även lokalt alltid vända oss till dem i första hand om vi vill ha sådan hjälp?

Vi i ledningen funderar på att föreslå styrelsen det som finns beskrivet i detta utkast till beslutsunderlag. Men innan vi går fram med det vill vi veta om det finns någon förening detta skulle skapa problem för.

(Dessutom är vi medvetna om att det finns en principiell fråga kring de lokala föreningarnas självständighet med att teckna ett sådant centralt avtal som binder de lokala föreningarna. Men ska vi inte kunna göra en och annan sådan central överenskommelse för att lösa viktiga praktiska frågor tycker jag vi ställer till praktiska problem som inte står i någon rimlig proportion till de principiella avstegen.)

Svara gärna före 5/6, så kan vi begrunda och skicka med synpunkterna till styrelsemötet den 8/6.

Henrikteckning215Henrik Brändén. Ansvarig för studier i ledningen.

Kommentarer

Mikael Holm skrev

På Piratpartiet Uppsalas styrelsemöte sa vi följande gällande detta:

”Remiss om samarbetsorganisation för ett centralt avtal med Vuxenskolan. Mötet diskuterade frågan och kom fram till att de praktiska fördelarna överväger de praktiska nackdelarna. Mötet vill dock notera att partiet inte har mandat att ingå avtal å de lokala föreningarnas vägnar.”

Mvh Mikael Holm, ordförande Piratpartiet Uppsala.

henrikbranden skrev

Hej Uppsala:

Vi behöver alltså gå till medlemsmötet och föreslå en ändring av regelverket för lokala föreningar innan ett eventuellt avtal kan tecknas. Och att detta inte kan ske förrän höstmötets protokoll är justerat. Så att alla som vill läsa studiecirklar under hösten måste få dessa granskade av sina lokala studieförbund, utan att ha något centralt avtal i ryggen. Uppfattat rätt?

Mikael Holm skrev

Anton och Henrik. Ni får det att låta som att det skulle vara vårt fel att det är så.

Jag blir uppriktigt irriterad på ert tonläge.

Partiet centralt har ingen som helst rätt att teckna avtal med tredje part som förbinder lokala föreningar att göra en viss sak.

På vilket sätt anser ni att ni har den rätten?

Vi har inte någon gång sagt att det skulle krävas en ändring av regelverk på ett medlemsmöte för att fixa detta. Varför skickar ni t ex inte bara ut en fullmakt där varje lokal förening skriver på att partiet centralt får ingå detta avtal med vuxenskolan?

henrikbranden skrev

Då får jag tillåta mig att själv bli irriterad och svara:

1) Om principfrågan kan man ha olika åsikter. Just därför pekade jag ut den.

2) Däremot är det en praktisk fråga att om vi ska få hjälp av Vuxenskolan så behöver vi ge ett sådant löfte för hela organisationen, och antingen kan vi det eller så kan vi det inte. Och kan vi det inte måste vi enligt min mening ändra på den saken, och det måste i så fall ske genom att ändra på regelverket för lokala föreningar.

3) Naturligtvis skulle man kunna tänka sig en hantering med skriftliga fullmakter, men att samla in sådana från alla lokala föreningar är ett betydande arbete redan nu, och kommer att bli rent oöverskådligt när vi växt så mycket vi hoppas. I alla fall om det ska utföras vid sidan om allt annat av en ideellt arbetande studieansvarig i ledningen.

henrikbranden skrev

Jag gav ett lite utförligare svar än ovan i en chatt nyss. Copypejstar in:

Så här:

1) Vuxenskolan (och alla andra studieförbund) är inte intresserade av att teckna centrala avtal med en centralorganisation (typ partiet) för att hjälpa den centralorganisationen ta fram studiematerial till sina lokala organisationer om studieförbundet inte vet att deras lokala organisationer sedan blir de som får administrera genomförandet av de kurserna. Därför förutsätter ett centralt avtal att vi lovar att våra lokala föreningar i första hand vänder sig till Vuxenskolan. Utan ett sådant löfte, inget centralt avtal, ingen central hjälp att ta fram studiecirklarna och inget centralt godkännande som gör att de lokala föreningarna kan gå direkt till den lokala vuxenskolan och säga: ”Nu vill vi köra cirkeln”.

2) Utan centralt avtal blir det upp till varje lokalavdelning i Vuxenskolan eller ett annat studieförbund att avgöra om just de vill samarbeta med just oss. Jag vet att det finns många lokalavdelningar i många studieförbund som inte vill ha något med oss att göra. Så ett centralt avtal är den enda garantin vi kan få för att alla lokala föreningar verkligen kommer att kunna få hjälp med detta.

3) Utan centralt avtal blir det dessutom nödvändigt för varje lokalavdelning av det studieförbund den lokala föreningen valt att samarbeta med att själv granska och bestämma sig för om de tycker att varje cirkel vi tar fram håller måttet. En grankning som inte sällan tar lite tid. Något som till exempel kommer att riskera att fördröja igångsättandet av den valcirkel vi kommer att ta fram inför valet på ett farligt sätt.

4) Då föreslås att jag ska ta in fullmakter från varje förening.  (a ) Vuxenskolan är bara intresserad av att teckna avtal med oss om alla delar av organisationen samarbetar med dem. Hela konstruktionen med fullmakter som kan återkallas är därför väldigt shaky, även om vi för överskådlig framtid inte skulle bli fler lokala föreningar än vi är just nu. (b ) Även om det skulle vara så att alla föreningar vi har just nu skriver under en sådan fullmakt kommer det avtal vi då kan teckna att rasa om det fyra månader senare bildas en partiförening i exempelvis Hopplatorp, som absolut vill samarbeta med ABF istället. (c ) Vi siktar faktiskt på att vara inte tio utan hundra lokala föreningar rätt snart, och jag betackar mig för att ovanpå allt annat jag gör på min fritid för partiet dessutom behöva hålla reda på att var och en av dem skrivit under och skickat in en sådan fullmakt.

Här är helt enkelt frågan: Ska vi lösa denna sak på det sätt som är mest praktiskt för oss alla och förenligt med en rimlig arbetsbörda för den som ideellt försöker få till en fungerande studieverksamhet i partiet? Eller ska vi låta tanken att få till stånd en fungerande cirkelverksamhet i ett förtroendefullt samarbete med ett studieförbund falla, eftersom några föreningar absolut inte kan tänka sig att låta styrelsen skriva på det avtal som behövs för hela partiets räkning?

Eller kan det finnas någon aktivist i någon lokal förening som tycker att den här principen är så viktig att upprätthålla att den personen kan ta på sig det arbete man vill lasta över på mig, nämligen att samla in alla de fullmakter som är nödvändiga till början av augusti, sedan ta på sig ansvaret att fortsätta samla in nya fullmakter från alla nya lokala föreningar som framgent bildas, och så snart någon nybildad lokal förening inte gör detta varsko ledning och Vuxenskolan, och sedan ta ansvar för det praktiska arbete som följer av en avveckling av det centrala samarbetet?

Antingen hoppar någon fram som tycker det arbetet är tillräckligt viktigt för att själv göra det.

Eller så accepterar man att det inte blir gjort och vi ändå skriver under ett avtal.

Eller så avbryter vi diskussionerna med Vuxenskolan, och sedan får de lokala föreningarna göra vad de vill på egen hand med det cirkelmaterial som tagits fram.  (Vilket inom parentes sagt kommer att göra även de centrala kurserna betydligt dyrare, eftersom vi då förlorar möjligheten att få hjälp med billig kurslokal.)

henrikbranden skrev

Sedan skäms jag över att först så här i sista stund ha insett att det här var en principiellt laddad fråga och inte en enkel praktisk. Så att denna diskussion kommer nu, och inte några månader innan ett beslut skulle behöva fattas.

henrikbranden skrev

I en chatt kastade Mikael fram tanken att man samlar in fullmakter för att kunna teckna ett snabbt avtal under sommaren som löser frågan inför hösten, och att man sedan tar upp frågan på höstmötet om man ska ändra regelverket för lokala föreningar så att partistyrelsen har rätt att för hela partiets räkning teckna samarbetsavtal med studieförbund.

Ett tag funderade jag över om ett sådant mandat ska vara mer generellt även för liknande samarbeten med andra centrala organisationer vi kan behöva samarbeta med, men efter att ha tänkt ett tag insåg jag att jag inte kunde komma på något mer fall där jag tror det skulle vara nödvändigt. Och då är det nog bättre att vara tydlig med exakt vad styrelsen har rätta tt göra, och om det sedan dyker upp en ny analog fråga ta beslut om den separat.

Vad tror andra om detta?

Och vad gör man om en eller två godkända föreningar inte lyckas samla ihop sig till möte under sommaren? Kan man ha ett underförstått ”den som tiger samtycker”?

Henry Rouhivuori skrev

Det låter vettigast att göra så som beskrivs i kommentaren ovan. Ett tillfälligt avtal från sommaren och att höstmötet beslutar att styrelsen har rätt att teckna avtal med studieförbund centralt som berör de lokala föreningarna.

Jag hade precis som Henrik inte räknat med att detta skulle vara en så kontroversiell fråga att ett medlemsmöte behöver fixa regelverket för lokala föreningar.

Apropå lokala föreningar så räcker det med ett styrelsebeslut hos dessa för denna frågan. Ett ordinärt eller om så krävs ett extra styrelsemöte borde gå att fixa med relativt kort varsel.

Anders S Lindbäck skrev

Vi diskuterade frågan och kom fram till att vi kört kurser hos 2 olika studieförbund och det har fungerat.

Partiet kan ta fram egna kurser – och det kommer vi göra – och så kan sedan de lokala organisation som vill köra dem finna en kursledare och så vända sig till det studieförbund som är bäst för dem och köra kursen hos dem.

Så frågan är vad partiet som helhelt tjänar på att välja ett specifikt förbund att bara köra kurserna hos dem ? Och är denna förmån värt det besvär det kan vara för den lokala organisationen att köra kursen hos en specifik arrangör i stället för att själva kunna välja och köra den där de tycker passar dem bäst och där de är välkomna ?

henrikbranden skrev

Fördelarna är

1) Professionell hjälp på hög nivå med att utforma kurser speciellt efter våra behov.

2) Att de kurser som tas fram får studieförbundets välsignelse centralt, så att det lokala studieförbundet inte behöver sätta sig och göra en egen kvalitetsvärdering för varje ny cirkel vi tar fram.

3) Garanti att ingen lokal förening blir utan studieförbund ifall det finns en lokal motvilja mot vårt parti. (Det är ofta gammalt partifolk från andra partier som leder studieförbunden. Sossar hos ABF, moderater hos Medborgarskolan, Folkpartister hos Vuxenskolan osv.)

4) Möjlighet att låna/hyra lokaler mycket billigt även för centrala kurser.

Johan mlg Karlsson skrev

För Piratpartiet i Stockholms läns räkning:

Vi har tidigare beslutat att

att Priatpartiet i Stockholms län ber Piratpartiet att teckna samarbetasavtal med Vuxenskolan för Piratpartiet i Stockholms län.

Så vi har alltså sagt ja tack till ett sådant här avtal.

På styrelsemöte igår så tog vi även följande beslut:

att Piratpartiet Riks inte har rätt att teckna avtal i Piratpartiet i Stockholms läns namn.

att Piratpartiet i Stockholms län ser dock gärna att Piratpartiet tar fram förslag på centrala avtal, men att de på per avtals-basis behöver godkännas av Piratpartiet i Stockholms län innan de blir juridiskt bindande.

Så vi är då något mer positivt inställda till det här än vad PP Uppsala verkar vara, men vill inte på sikt att Piratpartiet Riks ska ha rätt att teckna avtal i vårt namn, utan vårt godkännande.

Vi är inte heller speciellt glada i tanken på att genom medlemsmötesbeslut i Piratpartiet bli påtvingade att acceptera nu för tillfället ospecificerade avtal i framtiden utan att ha möjlighet att säga ja eller nej till avtalet.

Mitt förslag till lösning är att helt enkelt göra som föreslaget ovan – fullmakter. Möjligtvis skulle man även kunna ta fram en generalfullmakt där de lokala föreningarna har möjlighet till opt-out för att miniminera mängden administration. Att vända ytterligare ett papper när en lokal förening registrerars borde inte vara något enormt problem.

Och really – jag är av full förståelse för att Vuxenskolan gärna VILL ha till ett samarbete med 100% av Piratpartiet, men jag har svårt att tro att de har det som absolut KRAV för att över huvud taget samarbeta med oss. Även om Henrik bara är backad av 90% av partiet så tror jag verkligen han har tillräckligt bra förhandlingsutrymme för att få till ett riktigt bra avtal. Och om inte så kan man ju överväga ifall Vuxenskolan faktsikt är rätt samarbetspartner.

henrikbranden skrev

Hej,

Eftersom vi inte kommit till botten med den här diskussionen (vilket jag hade hoppats vi skulle hinna göra före styrelsemötet 8 juni) har jag just mailat till styrelsen och föreslagit dem att skjuta på behandlingen av denna fråga till nästa möte, och bara ta en diskussion den åttonde.

Mailet var dock betydligt längre än så, och den som vill läsa mina tankar om saken just nu hittar dem på:http://ledning.piratpartiet.se/files/2013/05/Henrikmail130607.odt

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>