Protokoll från ledningsmöte 2013-03-18

ledningen1

Närvaro Janne – mötesordf Andreas – mötessekr Nils Henrik Anna sjuk Marit sjuk Ola var tvungen att avvika Ta bort kl, vl, dl Rollerna DL och VL är i princip redan avskaffade. Gällande KL är förslaget följande: KL får 6 månader på sig att starta lokal förening, annars utvärderar man om personen ska vara kvar på sin post eller avsättas. Det blir en avgörande skillnad mot tidigare, nu när huvuduppgiften för KL är att starta en lokal förening. Det finns arbetsbeskrivning för DL, VL och… Läs mer

Protokoll 2013-01-28

Dandelion

Styrelsemöte Det har varit ett styrelsemöte i helgen med en ny styrelse och PL tyckte mötet gick väldigt bra. Budgeten klubbades och blev ungefär som ledningen hade önskat sig. Beslut som talespersoner togs på mötet och blev ungefär som ledningen hade hoppats på. Det kommer läggas mer beredande arbete på ledningen, men det kommer gå utmärkt. Hannover PS har varit i Hannover inför deras val och valet som var där och delade med sig av sin erfarenhet och fick ut bra information från tyska PP…. Läs mer

Protokoll 2012-10-05

Dandelion

Lathund för att starta lokal förening Lathunden är färdig, men ska snyggas till. När det är klart skickas den ut till medlemmar/funktionärer och läggs upp på den nya hemsidan. Accesser Ola håller på at ta fram en policy för hur vi ska hantera accesser till PW, underhålla medlemsregistret, etc. Ledningshjälp Ledningen har fått tag på en person som kommer att vara ledningen behjälplig med diverse arbetsuppgifter, bland annat den löpande ekonomihanteringen. Nya Medlemmar Många har slitit och gjort ett väldigt bra jobb med att välkomna… Läs mer

Protokoll 2012-08-20

Dandelion

DAGORDNING Bok&Biblioteksmässan PL hade tänkt vara där hela tiden, men omständigheter har förändrat detta så PL kan inte längre närvara under hela mässan. Det behövs därför mer personal till mässan och speciellt personer som är närvarande onsdag/torsdag den 26/9-27/9. Hemsidan Då Kommunikation är frånvarande blev det en kort punkt. Det jobbas vidare och vi kommer närmre slutet, men är inte färdigt. Nästa möte blir ett temamöte för just hemsidan för att se till så att vi kommer vidare med denna. Accesser IT ska ta fram… Läs mer