Ledningsmöte 2012-04-02

dog computer

Ledningsmöte 2012-04-02 Närvarande Partiledare – Anna Troberg Sekretariat – Jan Lindgren Kommunikation – Emma Marie Andersson Utbildning – Vakant Lokal samordnare – Frånvarande IT – Ola Nyström Europaparlament – Anmäld frånvaro Adjungerad Ung Pirat – Styrelsen – Marit Deldén Sekreterare: Jan Lindgren RAPPORTER========= Partiledare Rapport: Sekretariat Rapport: Arbetet fortskrider som vanligt Kommunikation Rapport: Har layoutat Verksamhetsberättelse samt skapat ett layoutat Nyhetsbrev. Samt layoutat diskussionsunderlaget för Principprogram 4.0. Utbildning Rapport: IT Rapport: Europaparlament Rapport: DAGORDNING========== IT-avtal med UP Fakturor för perioden januari-juni är skickade till UP…. Läs mer

Ledningsmöte 12-03-17

dog computer

AFK-möte den 17/3 Närvarande: Partiledare – Anna Troberg Kommunikation – Emma Marie Andersson Partisekreterare – Jan Lindgren Lokal samordnare – Andreas Svensson IT – Ola Nyström EU – Christian Engström PW-accesser Ledningen kommer att se över alla accesser till PW för att förbereda inför den nya versionen av PW som är på gång någon gång under året. I första hand handlar det om att behovspröva alla accesser och ta fram nya riktlinjer för när och av vem nya accesser får ges. Nya medlemmar När tanka… Läs mer

Ledningsmöte 12-02-20

dog computer

Ledningsmöte 2012-02-20 Närvarande Partiledare – Anna Troberg Sekretariat – Jan Lindgren Kommunikation – Emma Marie Andersson Utbildning – Vakant Lokal samordnare – Andreas Svensson IT – Ola Nyström Europaparlament – Anmäld frånvaro Adjungerad Ung Pirat – Sekreterare: Jan Lindgren DAGORDNING========== Bokslut Bokslutet för 2011 är färdigt och har avlämnats till revisorerna och styrelsen. Ledningspraktikanter Anmälningstiden har förlängts till nästa måndag. Digidel2013 Ett projekt för digital delaktighet som PL rekommenderar att vi ansluter oss till. Beslut tas på nästa möte. IT-avtal med UP Ola och MLG… Läs mer

Ledningsmöte 2012-02-06

dog computer

Ledningsmöte 2012-02-06 Närvarande Partiledare – Anna Troberg Sekretariat – Jan Lindgren Kommunikation – Emma marie andersson Utbildning – Lokal samordnare – IT – Ola Nyström Europaparlament – Anmäld frånvaro Adjungerad Ung Pirat – Sekreterare: Jan Lindgren RAPPORTER========= Partiledare Rapport: Sekretariat Rapport: Arbetet fortskrider som vanligt Kommunikation Rapport: Utbildning Rapport: IT Rapport: Europaparlament Rapport: DAGORDNING========== Demonstrationer Gick mycket bra med demonstrationerna runt om i landet med mycket folk som dök upp. Har även fått en liten uppgång i antal medlemmar. Vice Partiledare PL har kontaktat Amelia… Läs mer