Minnesanteckningar 2014-02-14, Ledningsmöte, elektronisk konferens

ledningen1

Närvarande: Anna Troberg, Marit Deldén, Henrik Brändén, Nils Agnesson, Ola Nyström, Isabelle Danielsson, Jenny Stavaeus (adjungerad ekonomiansvarig) och Jan Lindgren (adjungerad styrelsens sammankallande).

Tid: 19.00 – 20.30

Diskuterades och rapporterades:

Forumet är nästan färdigt (visserligen utan den toppmeny som är önskvärd) och launchas endera dagen. Det är naturligtvis tomt och avskalat innan diskussionen kommit igång, och vi i ledningen bör pytsa in lite gran innan dess. Moderatorer rekryteras från forumet, med en interimistisk moderering till det genomförts. (Rapporterade Anna.)

Crowdfundinglösningen är nu fungerande, och kan läggas ut i skarpt läge i slutet av veckan. Där ska finnas sidor för guldpirat- och andra donationer, och naturligtvis ska där också finnas information/länkar om hur man donerar lokalt. Eventuellt kan det senare bli möjligt för lokala föreningar sätta upp egna projekt att donera till.  Torbjörn ansvarar för att slutföra det hel. (Rapporterade Anna.)

Bas-kampanjmaterialet: De flyers som skaffades i juni har tagit slut, vilket betyder att det spridits långt över 100 000 st. Nya ska beställas. (Rapporterade Anna.)

EU-kampanjmaterial: En EU-valdesign har gjorts till den sida på webben, där kandidater, valplattform etc presenteras. Materialet har justerats för att kunna användas på sociala media. Vidare har våra toppkandidater Anna, Christian och Amelia fotograferats till affischer och annat kampanjmaterial. Cirkus fem affischer, någon/några flyers, en folder, EU-valmanifest och partiprogram formges i ett svep och planeras att levereras till månadsskiftet mars/april. (Rapporterade Anna.)

Events: Dreamhack kommer att genomföras i samarbete med UP, med fokus på Dreamhack Summer. En dataplats har bokats för partiet, och budgeten räcker för att en eller två personer ska åka. Till Almedalen har bokats boende, och det har diskuterats och bestämts vilka som ska åka på partiets bekostnad. Transport ska bokas, och man tar med en liten bil för materialtransporter. Information ska tas fram till aktivister om hur man kan ta sig till Almedalen och vad man kan göra där. Näst i tur att planeras står Pride. (Rapporterade Isabelle.)

Lokal verksamhet: Ett antal lokala föreningar har startats under början av året. Nils får frågor från många håll om hur man gör för att bilda lokal förening, och att svara på den frågan är en av de saker som en svärm inte är bra på. Så de som ställer den frågan ska uppmanas kontakta Nils, inte kasta ut frågan i sociala media. Ett 20-tal personer har sedan årsskiftet blivit nya lokala kontaktpersoner, och hittills hinner Nils själv ta hand om dem som dyker upp och vill engagera sig. Wikin för lokal verksamhet är i stort sett klar, och publiceras när den fått design som går ihop med hemsidans. Ett mail ska gå ut till kommunledare/lokala kontaktpersoner om vad de förväntas göra under valåret, och en uppmaning att stiga åt sidan för andra om man inte tror sig ha tid/möjlighet därtill. (Rapporterade Nils.) Beslöts att om en lokal förening ska få sitt grundbidrag utbetalat måste den publicera protokollet från sitt medlemsmöte på sin hemsida.

Valupptakt inför EU-valet har planerats i Europahuset den 5 april, med medverkan av våra två europaparlamentariker, Storbritanniens partiledare, vår partiledare och UPs ordförande. Ordentlig tid avsatt för olika nätverksträffar/svärmar, med möjlighet att istället fråga ut våra MEPar eller diskutera mer med den brittiska partiledaren.  (Rapporterade Henrik och Gustav Nipe genom Marit)

Ung Pirat har tagit fram de första delarna av sitt kampanjmaterial, och de bygger upp ett system med ansvariga aktivister för olika gymnasieskolor. (Rapporetrades av Gustav Nipe genom Marit). Henrik håller regelbundna avstämningsmöten med UPs förbundssekreterare, Isabelle samarbetar nära med Jimmy kring Dreamhack och Marit har återkommande kontakt och avstämningar med UPs valamiral David Midhage. Konstaterades därför att relationen mellan parti och ungdomsförbund förefaller bättre än under tidigare valrörelser.

IT-arbetet tuffar på, med bland annat Crowdfundingsidor och Forum. När det är färdigt förberds en flyttning av Piratepad, som är den i särklass mest använda av alla padda-lösningar, som kommer att ta all tillgänglig lagringskapacitet i anspråk.  (Rapporterade Ola)

Styrelsen har senaste tiden i sina kanaler främst diskuterat frågan om PPEUs logga, och ska på sitt möte i mars bland annat se över riksdagslistor och kanske utse ett personuppgiftsombud. (Rapporterade Jan Lindgren.)

Studier: Till ansvarig för partiets centrala kurser under partisekreteraren har utsetts Malin Ahnberg (som också sitter i styrelsen). Hon har tillsammans med Marit börjat planera en valledarutbildning helgen 8-9 mars. Vidare ska 1-2 mediaträningar genomföras före EU-valet. EU-valstudiecirkeln kommer att bli försenad, och beräknas bli färdig runt 20 mars. Delvis beror det på att sammanställningen av vad våra EU-parlamentariker uträttat också blivit försenad. (Rapporterade Henrik och Marit.)

Internationellt: Josef Collontine är nu inernationellt ansvarig under partisekreteraren, och kommer att adjungeras till ledningens möten när internationella frågor ska upp. Han har tagit hand om de politiska förberedelserna inför PPEUs grundande, och åker som PP Sveriges representant tillsammans med Anton Nordenfur. Ledningen har nominerat Amelia Andersdotter till ordförande resp vice ordförande i PPEU, och utsett Mattias Bjärnemalm att representera PP Sverige i de förhandlingar som kan föregå grundandet. (Rapporterade Henrik.)

Ekonomi: Jenny och Henrik försöker få till det olycksförföljda mötet med vår bankkontakt senare denna vecka, för att få firmateckningen, dosor och kontokort ordnade. Sedan ska det försenade arbetet med bokslut komma igång. Denna gång bör det dock vara betydligt mindre komplicerat än tidigare år. (Rapporterade Jenny och Henrik)

Enkätsvarargrupp: Partiet bombarderas nu med olika enkäter och frågeformulär där olika tidningar och intressegrupper vill veta vad vi tycker om olika saker. Vi bör rekrytera en handfull politiskt intresserade skrivkunniga medlemmar, som kan dela upp mellan sig att svara på dessa enkäter. Marit skriver en efterlysning att posta på hemsidan.

Valsedlar: Vi har lyckats beställa valsedlar till EU-valet, och håller på att samla in kandidatförklaringar till riksdagsvalet. Två föreningar har veterligen beslutat om lokal riksdagsslista, i Värmlands och Västmanlands län. Marit och Jenny tar huvudansvaret för de närmaste veckornas arbete med att se till att alla kandidatförklaringar kommer in, och att folk får veta i tid om deras inte kommit. (Rapporterade Marit, Jenny och Henrik)

PL-turné: Marit planerar en turné för Anna i april och början av maj, varefter Anna kommer att hålla sig kring Mälardalen. Därmed krockar hennes turné inte så mycket med de två toppkandidaternas, och partiledaren kommer att kunna finnas lätt anträffbar för emdia under valrörelsens slutskede.  Marit har skcikat ut en förfrågan till lokala föreningar/loklat aktiva, men relativt få har svarat självmant. (Rapporterade Marit.)

Aktivistinitiativ: Dessa pengar has hand om Marit, som lokala föreningar/aktivister ska höra av sig till om de vill ha ekonomiskt stöd till verksamhet. Hon ska kring detta i första hand kontaktas via mail, i andra hand på Skype, och inte på Fb.

Lokal: En lokalfond finns, vars medel bara kan användas till en lokal. Det kontorshotell nära Slussen där Nils och Amelia idag sitter har rum lediga för i storleksordningen 6500 kr/mån inkl moms. Nils kommer överens om att vi kan hyra ett rum där, i första hand ett rum i nämnd prisklass fram till och med september, i andra hand ett dyrare rum fram till EU-valet. Lokalen ska kunna användas som bas under valkampanjen, för möten och intervjuer, och för aktiva som behöver sitta i centrala Stockholm med partiarbete.

Sociala media: Marit inskärpte att vi måste bli bättre på att sprida vad vi gör i sociala media.

Vid tangentbordet,
Henrik Brändén, partisekreterare

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>