Minnesanteckningar partiledningsmöte AFK 18/10

dog computer

Deltog på mötet gjorde Anna Troberg, Henrik Brändén, Marit Deldén, Nils Agnesson, Ola Nyström, Christian Engström, Jenny Stavaeus (ajungerad) och Gustav Nipe (ständigt adjungerad, första delen av mötet).

1. Valbudget

Henrik skissade förutsättningarna: Det löpande flödet donationer och guldpirat (runt 800 tkr) kommer med god marginal kunna täcka den normala typen av utgifter under 2014, även när de blir lite större än vanligt under ett valår (IT, partisekretariat, styrelsemöten, kurser, normalstort deltagande på events etc.) Vi har vidare samlat 800 tkr i ladorna (fonder och övrigt eget kapital), och rimligen kommer man att kunna dra in en hel del i extra donationer (och valobligationer) till valrörelserna. Vi kommer då rimligen kunna lägga det som finns i valfonden till ”osexiga” saker, så vi kan be om donationer till saker som är påtagliga och lätta att specificera, typ ”en extra deltagare på mediaträning”, ”tre paket med flygblad och affischer till lokala aktivister”, ”valtidning”, ”valstuga” osv. Därtill har regeringen aviserat speciella informationspengar för att få ett högt valdeltagande till de partier som sitter i riksdag och/eller EU-parlamentet, men vilka belopp det kan röra sig om är ännu okänt för oss. Diskuterades hur insamling av valdonationer skulle kunna riggas, och hur man skulle kunna utforma erbjudande om valobligationer.

2. Valorganisation av ledningen

Konstaterades att allt eftersom valet närmar sig måste den löpande organisatoriska verksamheten fungera utan att Anna håller i trådarna, samtidigt som denna rimligen kommer att växa. Därför kommer fler händer behövas för det arbete ledningen idag bedriver. Konstaterades att ledningen redan börjat skära ut begränsade delarbetsuppgifter ur de nuvarande ledningspersonernas ansvar, och överlåta dessa på nya personer. Det arbetet ska fortsätta så att det utanför men i ledningens omedelbara närhet kommer att finnas ett betydligt större antal personer än idag, som regelbundet hjälper till med olika ansvarsområden.

3. Nya ansvarspersoner

Konstaterades att partisekreteraren utnämnt Jenny Stavaeus till ekonomiansvarig. Meddelades att partiledaren utsett Johan ”mlg” Karlsson till valsedelsgeneral, med ansvar för distribution av valsedlar. Konstaterades vidare att partiledningen är på väg att delegera ansvaret för att skapa sökbar databas för sakpolitiska beslut och att hålla denna uppdaterad till en person utanför den nuvarande ledningskretsen

4. Uppfångande av nya medlemmar och stöd till lokal verksamhet

a) Konstaterades att det varit problem att få systemet att fungera för att fånga upp nya medlemmar och intresserade, och få in dem i verksamhet. Diskuterades möjligheten att skapa en mindre grupp som comittar att dela ansvaret för detta, och som möjligen bygger upp ett nätverk av frivilliga som kan hjälpa till med delar av det praktiska utförandet.

b) Konstaterades vidare att ansvar för valsedelsutdelning och ansvar för att få folk att börja träffas och ge sig ut på gator och torg och kampanja är två helt olika kompetenser, som ofta inte sammanfaller i samma person. Valsedelsutdelnings-organisationen ska därför vara en enhet separerad från en organisation av lokala kontaktpersoner/aktivismsamordnare.

c) Diskuterades därför möjligheten att komplettera/ersätta dagens kommunledarfunktion med möjligheten att låta en eller en handfull personer i varje kommun, som uttryckt intresse av att delta i eller dra igång verksamhet, ha rätt att göra utskick till alla medlemmar i kommunen, samt synas som kontaktpersoner för nya medlemmar/intresserade.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>