Ledningsmöte 2011-06-07

dog computer
Ledningsmöte 2011-06-07

Närvarande
Partiledare – Anna Troberg
Sekretariat – Jan Lindgren
Ekonomi – vakant
Norr –
Öst – Andreas Svensson
Syd – Daniel Gustafsson
Väst – Jacob Hallén
Stockholm – Ola Nyström
Kampanj – Mikke Svensson
Kommunikation – Emma Marie Andersson
Utbildning – Marit Deldén
IT – Rickard Olsson
Media – vakant
Ung Pirat –
Europaparlament – Anmäld frånvaro pga arbete

Sekreterare: Jan Lindgren

RAPPORTER=========

Partiledare
Rapport:
PL tar krafttag med partiets ekonomi. Det innebär att svångremmen dras åt för alla. För ledningens del innebär det att alla mobila bredband och mobiltelefoner nu kommer att behovsprövas. PL har också skickat in ett förslag på reviderad budget till styrelsen och givit förslag på styrelsebeslut som skulle underlätta den ekonomiska styrningen radikalt. Förslaget på en reviderad budget finns här:https://forum.piratpartiet.se/attachment.php?attachmentid=4140&d=1307392890

Det kommer även att tas krafttag för att öka aktiviteten i alla partiets delar. Människor bidrar ekonomiskt till organisationer de ser och hör. Ökad aktivitet kommer att ge ökade bidrag.

PL har även skickat en månatlig PL-rapport till styrelsen och kommer att fortsätta den traditionen framöver. Rapporten återfinns här: https://forum.piratpartiet.se/attachment.php?attachmentid=4136&d=1307392429

Arbetet med att lyfta över vår gamla Drupal-hemsida till WordPress har inletts av IT och Kommunikation.

PL har haft möte med Kampanjledaren om DLD-kampanjen under hösten/vintern och arbetet med att ta fram kampanjmaterial kommer nu att inledas.

Förberedelserna inför Almedalsveckan fortskrider. De pirater som åker till Almedalen har haft ett inledande möte och arbetar vidare utifrån det.

Sekretariat
Rapport:
Det administrativa arbetet fortskrider som vanligt. Är mitt i att säga upp några abonnemang för telefoner och mobilt bredband.

Norr
Rapport:

Öst
Rapport:
Västerås kommer att hålla ett Parley 22-24 juli (preliminärt datum) som kommer att handla om vår politik inför valet 2014.

Syd
Rapport:

Rapport kommer under kvällen/morgondagen
Kommer att flytta till marklägenhet i juli, samt den 18 – 25 juni vara på Kreta.

Väst
Rapport:
Aktiviteten är låg efter omvalsansträngningen.

Stockholm
Rapport:
Prio 1 just nu är Pride, men dom har fortfarande inte sagt något om vår plats.
PP Södertälje har som vanligt fullt upp och har inlett en sammarbete med biblioteket, och kommer ha en egen föreläsning och närvaro/sammarbete på ytterliggare två föreläsningar som kommunen/biblioteket och PP samarrangerar.

Kampanj
Rapport: Planerar en kampanj!

Kommunikation
Rapport:
Planer finns på att byta mjukvara till hemsidan (förstasidan) innan semestern. När så skett kan webbrekryteringen dra igång. Pågår en del brainstormande kring hur framsidan ska användas under tiden. Det reella arbetet med det sakpolitiska sök- och navigeringsindexet kan komma igång på allvar efter mjukvarubytet dessutom. Ska dessutom börja luska reda på om det finns någon som kan tänka sig att skapa en app, då idéer finns kring vad en sådan skulle kunna göra.

Utbildning
Rapport:
Rekrytering till utbildningsgruppen har pågått under hela våren. Henrik Brändén rekryterades till ”Utbildningsgruppen” redan under Kommun- och Landstingsdagarna i Uppsala i februari. Sammy Nordström rekryterades kort därefter som Teknisk Rådgivare till gruppen då vi kommer behöva en del tekniska lösningar för de utbildningar vi producerar.

Arbete med att försöka avgöra vilka typer av utbildningar som behövs i organisationen har påbörjats. Främst genom att prata med funktionärer om vilka utbildningar som de helst av allt skulle behöva och vilja gå.

Svårigheter
De svårigheter som har uppkommit är dels i rekryteringsfasen där det har varit svårt att hitta personer som är intresse för utbildning, men som ännu inte har tagit på sig allt för mycket partiarbete redan. Detta har visat sig vara ett ännu större problem efter vårmötet då båda som hade rekryterats till gruppen valdes in i partiets styrelse. Slutsatsen kring det är att gruppen kommer behöva rekrytera bland de redan internt aktiva också för att kunna utföra jobbet.

En annan svårighet som har uppenbarat sig är att besluta vilken utbildning som det ska satsas på först eftersom det är så många olika saker som lyfts fram. Då det inte funnits internutbildning innan så finns det många olika utbildningar som man kan börja med vilket leder till att det är svårt att pejla in på vad som faktiskt är viktigast. Slutsatsen kring detta är att mycket av den känslan har lett till att arbetet har stått still. Därför måste vi inom gruppen sätta oss ner och en gång för alla besluta oss för vilka utbildningar som vi sett behov av.

Planering i dagsläget
Arbetet i utbildningsgruppen kommer att ändras till att inte jobba så mycket i gruppvis utan att arbeta mer efter projekt. Det betyder att gruppen kommer att skifta där en person som väljer att hoppa på ett projekt jobbar det projektet ut och är sedan färdig. Jag, som utbildningsansvarig, har sett att det är nödvändigt att ändra arbetet åt det hållet om vi ska kunna fokusera på så vitt skilda utbildningar som den här organisationen behöver. Det öppnar även upp för att de med specialkompetens i ett område kan gå med i ett projekt och bidra med sin kunskap där utan att behöva vara med i en grupp som arbetar med många andra helt andra saker.

Detta kommer leda till att rekryteringsprocessen faller sig på vilka utbildningar som det väljs att arbetas med allra först därför kommer det att prioriteras. I juni ska minst två olika utbildningar ha valts som det ska rekryteras till. En av dessa ska handla om Datalagringsdirektivet på något sätt eftersom det är där partiledningen kommer ha sitt fokus under hela 2011. I juli ska det läggas upp en detaljerad tidsplan för varje projekt samt rekryteringen ska förhoppningsvis vara färdig i slutet av månaden. Augusti och september kommer handla om att utforma utbildningarna och de ska vara färdiga att kunna användas i oktober-november. I november ska de även utvärderas och ändras där det visat sig att det behöver förbättras. I första delen av december ska det skrivas rapport om projekten och hur de har gått och i andra delen av december ska fokuset ligga på att se vad som ska ske 2012.

IT
Rapport: Vi fortsätter migrera tjänster till virtuella servrar för att få mer stabilitet och flexibilitet.

Media
Rapport:

Ung Pirat
Rapport:

Europaparlament
Rapport: Nu har Amelia tackat ja till att få lön av mig som lokalassistent (alltså assistent med bas i hemlandet), och vi har skrivit på pappren. Hon börjar förhoppningsvis få lön från den 1 juni (om inte eu-byråkratin krånglar, vilket den ofta gör). Hon får 24.000 i månaden, och tanken är att hon ska åka runt och tala och delta i piratevenemang till i den omfattning hon själv bestämmer, i väntan på att hon inshalla ska få tillträda åtminstone som observatör någon gång.

DAGORDNING==========

1. Ekonomi – övergripande
Vi har inte likviditetsproblem, men donationerna har gått ner och därför har PL vidtagit åtgärder för att undvika likviditetsproblem längre fram. Nedskärning av utgifter har påbörjats och PL har även skickat in ett förslag på reviderad budget till styrelsen. PL har även bett styrelsen se över alternativa möjligheter att få in pengar som kräver styrelsebeslut, tex lotteri etc.

2. Minska utgifter för ledningen
PL har instiftat behovsprövning av i första hand mobilt bredband, men även telefonabonnemang.
Behovet av växellösningen kommer även det att ses över.

3. Öka intäkter för partiet
Ingen donerar till en organisation om de inte kan se att pengarna används till bra saker. Det bäsrta sättet att öka donationsflödet är därför att öka aktivitetet inom partiet och se till att medlemmar och andra ser allt spännande som händer.

Den nya hemsidan kommer att kunna hjälpa oss att informera om vad vi gör. Dessutom kommer vi att uppmuntra lokala Facebook-sidor etc.

DL:ar måste snarast se över funktionärsbesättningen i sina distrikt, fylla på där det behövs och vara aktiva i arbetet med att fånga upp och aktivera alla som vill hjälpa till.

PL skickar ut ett medlemsutskick med några allvarsamma ord om allas ansvar för ekonomin, uppmuntran och förslag på lokala aktiviteter.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>