Funktionärsinformation: Omstrukturering av lokal verksamhet

viktig_info_orange
Hej Funktionärer!
Det händer mycket i partiledningen just nu. Vi kommer att lägga mer krut och tid på att ni ute i landet ska kunna bedriva verksamhet. Här presenteras därför viktig information som berör just dig som funktionär.
Partiets högst beslutande organ, medlemsmötet, godkände under hösten 2011 att partiet skulle börja sköta sin verksamhet lokalt via föreningar, kommun- respektive landstingsföreningar. Detta kommer att innebära en hel del förändringar.
Andreas Svensson, lokalsamordnare i partiledningen, kommer att fokusera på att hjälpa enskilda partiaktiva att starta upp en förening. Du når honom på andreas.svensson@piratpariet.se
Nils Agnesson, ny i partiledningen, kommer att arbeta med de lokala föreningarna när de väl har bildats. Du kan nå honom på nils.agnesson@piratpartiet.se
Konsekvenser för den lokala organiseringen i Piratpartiet.
 • Kommunledare uppmanas nu att starta en lokal förening i sin kommun eller landsting. Om detta inte görs kommer Andreas att till slut lyfta bort rollen. Nya personer som vill engagera sig lokalt, där en lokal förening ännu inte finns, kommer fortsättningsvis få rollen tillförordnad kommunledare, men kommer uppmanas att starta ”sin” förening så snart det är praktiskt möjligt.
 • Valkretsledare försvinner, men uppmanas samtidigt att starta upp en landstingsförening.
 • ”Volunteers”, det vill säga personer som när de skapar medlemskapet anmäler sig till en funktionärsroll, kommer att tas bort. Detta system har aldrig fungerat optimalt. Det är bättre att varje lokal förening, alternativt tillförordnad kommunledare, välkomnar varje ny medlem. En person behöver inte heller sitta i föreningens styrelse för att vara aktiv lokalt.
 • Activists, ”aktivist” enligt Pirateweb, kommer att tas bort. Detta var en slags roll som möjliggjorde för personer att delvis kunna vara med partiet, utan att behöva ta ställning till medlemskap i ett politiskt parti. Detta är inte samma sak som när vi pratar om aktivister i vardagligt tal och det skapar onödig förvirring.
Bidrag till lokal verksamhet
 • Varje bildad förening får 2 000 kronor i lokalbidrag. Kravet är att föreningen är godkänd av  partistyrelsen och ett eget bankkonto anmäls till Nils senaste den 1 december 2013. Om mindre än 30 föreningar finns då, delas kvarvarande  medel ut till alla föreningar.
 • Lokalbidraget behöver inte utbetalas så fort ett bankkonto finns. Det kan användas för att  beställa tryck- och profilmaterial fram till och med den 1 december.  Därefter görs utbetalningen till föreningens bankkonto.
 • Gamla aktivistinitiativbudgeten finns kvar. Den är för 2013 på 50000 kronor. Nils Agnesson och Andreas Svensson kan var för sig godkänna aktiviteter på upp till 2000 kronor. Belopp över detta behöver även godkännas av partiledaren.
 • Det går som vanligt bra att beställa gratis tryckt material via Piratshoppen. Detta gäller både enskilda medlemmar och föreningar.
 • Vissa föreningar kommer dessutom att få ett riktat bidrag som utgörs av de pengar som tidigare donerats riktat för lokal verksamhet.
Här finns mer detaljerade regler för bidrag till lokala föreningar.
Kommunikation till och med medlemmar
 • Varje  förening och tillförordnad kommunledare ska ha tillgång till en lokal blogg på partiets hemsida. Om så inte är fallet idag, kontakt Nils Agnesson om det gäller en redan bildad förening och Andreas Svensson om du är en en tillförordnad kommunledare i en kommun utan lokal förening.
 • Det går att få en egen mailadress för föreningen, till exempel norrkoping@piratpartiet.se. Maila medlemsservice@piratpartiet.se och ange vilken mejl ni vill ha och vilka mailadresser den ska knytas till, rimligen till hela eller delar av föreningens styrelse.
OBS: Kontakta Nils Agnesson eller Andreas Svensson direkt om ni har frågor angående informationen här, så får ni snabbare svar än om ni mejlar mig.
Glöm  inte heller att partiets medlemsmöte pågår just nu. Det är ett utmärkt tillfälle att dra ihop en piratfika. Träffas, diskutera alla motioner och lägg era förslag på bättre yrkanden!
Anna
——————————
Partiledare

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>