Partiledning

Partiledningen är partiets operativa ledning. Den utför de uppdrag den får från styrelsen, leder partiet på en daglig basis, och representerar partiet internt och externt. Partiledningen fattar inga kollektiva beslut, utan består av individuella beslutsfattare med väldefinierade mandat som använder varandra som bollplank. Partiledningen har ledningsmöten vanligen två gånger per månad. Partiledningen leds av partiledaren.

För att kontakta ledningen, mejla ledningen@piratpartiet.se.

 

Partiledningen

Partiledare Anna Troberg, 0704-676 273

Assistent åt partiledaren, Marit Deldén, 076-0184266

Partisekreterare, Henrik Brändén

IT- och driftledare, Ola Nyström 0734-232 746

Centralt valstöd, Torbjörn Wester, 076-314 99 82

Event, Isabelle Danielsson, 076-1650400

Studier, Vakant

Mötesprotokoll
Ledningens protokoll från sina möten går att hitta här: http://ledning.piratpartiet.se/category/motesprotokoll/
Protokoll fram till och med oktober 2012 hittar du här: https://mote.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=398

 

Inplanerade möten

Vill du att ledningen ska ta upp en fråga under ett möte så maila det till ledningsmailen senast fredagen innan mötet så kommer ledningen göra sitt bästa för att hinna med att ta upp din punkt.