Nils Agnesson (stöd åt lokalföreningar)

nils

Nils Agnesson

Piratpartiet är helt beroende av att det lokala arbetet fungerar väl. Därför har vi Nils Agnesson, som bistår de lokala föreningarna.

Nils gick med i partiet först efter att version 3 av principprogrammet klubbades. Version 1 och 2 var för oseriösa för att Nils skulle kunna ställa sig bakom det.

Nils var med och startade upp partiets ungdomförbund och har suttit två år som förbundssekreterare. Idag arbetar Nils dagtid för Amelia Andersdotter.

Kontakt

Mejl: nils.agnesson@piratpartiet.se