Några politiska förtydliganden

12-1

En rad redaktioner och organisationer har hört av sig till ledningen för att vi ska fylla i olika valkompasser inför EU-valet, där vi inte bara ska säga vad partiet tycker, utan också hänvisa till en källa. I det arbetet har vi upptäckt att det finns en handfull ställningstaganden, som vi upplever att det finns enighet omkring, och som de flesta av redan upplever vara partiets linje, men som inte finns dokumenterade i våra ställningstaganden.

Ledningen slår därför fast följande:

  • Att vi inte alls håller med om påståendet att ”Tillgången till abort bör begränsas”. Vi uppfattar uppslutningen kring detta i partiet som stor, och utgår från att om medlemmarna ansett annorlunda så skulle de inte röstat för beslutet att vi är positiva till embryodiagnos på höstmötet 2013.
  • Att vi inte alls håller med om påståendet ”Islam är ett hot mot svenska värden”. Detta eftersom vi i både principprogram och partiprogrammets avdelning om mångfald slår fast allas rätt till sin religion, och att en mångfald av kulturer och tankar gör samhället och livet för alla rikare.
  • Att vi ”tenderar att hålla med” om att ”Mindre allvarliga brott bör leda till samhällstjänst istället för fängelse”. Det står visserligen inte direkt utsagt i det rättspolitiska avsnittet i vårt partiprogram, men är i våra ögon en så självklar konsekvens av dess andemening, att vi inte ryggar för att ta på vart ansvar att konstatera att det är partiets åsikt.
  • Att vi inte alls håller med om påståendena att ”EU bör få egen beskattningsrätt”, ”För att hantera ekonomiska kriser bör EU kunna låna pengar på samma sätt som stater kan” och ”För att hantera skuldkrisen bör medlemsstaterna inom euroområdet kunna ge ut gemensamma obligationer, s.k. euroobligationer”. Detta i analogi med motiveringen till att inte ansluta sig till Euron. Vi ska inte ha ett djupt ekonomiskt samarbete så länge det inte finns mer transparenta och mer demokratiska strukturer för att fatta de gemensamma besluten.
  • Att vi inte alls håller med om att ”Europeiska unionen bör stärka sin gemensamma säkerhets- och försvarspolitik”. Vi uppfattar andemeningen i partiets EU-politik som att vi är skeptiska till att flytta ytterligare makt till EU så länge EU inte blir mer demokratiskt och mer transparent, men att vi i våra program pekar ut ett antal områden vi tycker är så angelägna att EU ända ska kunna agera mer än i dag i dem. Försvar och utrikespolitik pekas inte ut som ett av dem. Vi har därtill i vår retorik lyft fram att en av de saker som gör EU till en bra aktör/arena för att motarbeta massövervakningen är att EU inte har en egen militärmakt och militär underrättelsetjänst, och det därför inte finns någon ”inre” lobby för den militära övervakningshysterin.
  • Att vi ”tenderar att hålla med” om att ”Enskilda EU-medlemsstaters möjlighet att blockera beslut genom veto bör minska”. Detta eftersom vi tydligt förklarat att vi vill föra makt från kommission till parlament, och det är i kommissionen vissa frågor fortfarande kan blockeras med veta, medan EU-parlamentet fattar majoritetsbeslut.

at_news5
Anna
—————————–
Anna Troberg
Partiledare

Jag finns dessutom på min privata blogg, Twitter, Google+, Facebook och YouTube.

Kommentarer

Jacob Hallén skrev

Jag vill vara lite pettimeter och påpeka att det inte är i kommissionen utan i ministerrådet länder kan lägga in veto. Jag håller dock helt med om att möjligheten att lägga veto ska minska.

Rune Sarnet Östensen skrev

Att Piratpartiet i fråga om EU – säkerhets och försvarspolitik markerar den demokratiska problematiken gällande EU-kommission visavi EU-parlament samt framhäver fördelarna vad gäller att kunna motarbeta massövervakning då EU saknar egen militärmakt, ser jag som självklart!

Vill ändå påpeka följande:
Det faktum att majoriteten, 22 av unionens stater i kraft av egen säkerhets och försvarspolitik är NATO medlemmar , samt att EU under förutsättningar att Nato självt inte direkt agerar, med stöd av det så kallade Berlin plus-avtalet har full möjlighet att vid en internationell konflikt använda sig av Natos resurser innebär ju faktisk att EU mer eller mindre har fri tillgång till Nato och dess fulla militära stridskraft!

Nato är så väl integrerat med EU genom majoriteten av unionens medlemsstater att annat vore otänkbart.

EU behöver inte stärka gemensam försvarspolitik, då unionen redan har en mycket stark gemensam försvarspolitik, emedan endast 6 av unionens 28 stater står utanför NATO, där Sverige är ett av dessa 6 länder.

I en situation med ”skarpt läge” kommer EU och dess majoritet medlemsländer självklart att agera med Natos fulla och hela stryka, om så är nödvändigt.

Att EU saknar egen militärmakt är bara till fördel, då det inte behövs, NATO är den försvarsallians som vid behov försvarar större delen av EU.

Piratpartiet borde kanske även förtydliga sitt syn på NATO i relation till EU, om nu en eventuell konflikt i vårt närområde, ger EU anledning att fullt ut använda sig av Berlin plus-avtalet?

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>