Minnesanteckningar från ledningens möte 12 maj 2014

ledningen3

Mötet hölls elektroniskt. Deltagare voro Anna Troberg (partiledare), Marit Deldén (vice PL), Henrik Brändén (partisekreterare), Isabelle Danielsson (eventansvarig), Ola Nyström (IT-ansvarig), Nils Agnesson (ansvarig för kontakter med lokala föreningar), Torbjörn Wester samt adjungerade Jenny Stavaeus (ekonomiansvarig), Jan Lindgren (partistyrelsens sammankallande), Gustav Nipe (Ung Pirat) och Mikael Holm (Ung Pirat). Izzie rapporterade att man kommit överens med ägaren till restaurangen där vi ska ha valvaka i Globenkomplexet med en garantisumma. Till Pride har vi bråttom att hitta kontaktpersoner som kan vara på plats under hela Pride…. Läs mer

Minnesanteckningar ledningsmöte online 31/3 2014

ledningen1

Deltagare: Anna Troberg, Marit Deldén, Henrik Brändén, Ola Nyström, Isabelle Danielsson, Torbjörn Wester, Jan Lindgren (adjungerad styrelsens sammankallande), Jenny Stavaeus  (adjungerad ekonomiansvarig), Mikael Holm (adjungerad Ung Pirat). Tid: 19.00 – 20.30 Rapporterades och diskuterades: Anna Troberg berättade att hon gått in i opinionsbildnings-mode. Hon har pratat på Digikult i Göteborg förra veckan, vilket var en trevlig påminnelse om att arbetet vi gör spelar roll: där fanns  representanter för Kungliga Biblioteket, museer, och andra som pratade om allt de skulle göra när upphovsrätten blivit reformerad. Anna… Läs mer

Minnesanteckningar 2014-02-14, Ledningsmöte, elektronisk konferens

ledningen1

Närvarande: Anna Troberg, Marit Deldén, Henrik Brändén, Nils Agnesson, Ola Nyström, Isabelle Danielsson, Jenny Stavaeus (adjungerad ekonomiansvarig) och Jan Lindgren (adjungerad styrelsens sammankallande). Tid: 19.00 – 20.30 Diskuterades och rapporterades: Forumet är nästan färdigt (visserligen utan den toppmeny som är önskvärd) och launchas endera dagen. Det är naturligtvis tomt och avskalat innan diskussionen kommit igång, och vi i ledningen bör pytsa in lite gran innan dess. Moderatorer rekryteras från forumet, med en interimistisk moderering till det genomförts. (Rapporterade Anna.) Crowdfundinglösningen är nu fungerande, och kan… Läs mer

Minnesanteckningar 2014-01-11, AFK-möte ledningen

ledningen3

Närvarande: Anna Troberg (PL), Marit Deldén (vice PL), Henrik Brändén (partisekreterare), Nils  Agnesson (lokalverksamhetsansvarig), Ola Nyström (IT-ansvarig), Christian Engström (europaparlamentariker), Jenny Stavaeus (adjungerad, ekonomiansvarig), Torbjörn Wester (adjungerad, valanställd) och Jan Lindgren (adjungerad, styrelsens sammankallande, bara del av mötet). Tid och plats: Konferensrum, källaren Hotell Avalon, Vasagatan Stockholm. Kl 10-18. Innehåll: 1. Genomgång av de praktiska förutsättningarna och utmaningarna inför valet. Vilka roller var och en av oss har för hanterandet av dem. 2. Genomgång av hur ledningen kommer att arbeta fram till valet: Möte med… Läs mer