Sista chansen att ställa upp i lokalval – skicka kallelse idag!

Torbjorn_Wester_webb

Vill du ställa upp i kommun- eller landstingsvalet i höst för partiets räkning, men saknar en lokalförening på din ort? Nu är sista chansen!

För att få ställa upp i valet till kommun- eller landstingsfullmäktige måste ni starta en lokal förening på er ort. Dessutom måste medlemsmötet för denna förening spika den lokala listan – alltså bestämma vilka namn som ska vara med på valsedeln och i vilken ordning.

Om ni inte gjort detta har ni bråttom! Ni måste redan idag eller imorgon skicka en kallelse till uppstartmöte för att bilda en lokal förening.

Ni måste också ansöka om dispens hos partiledningen!

Senast den 25 mars ska nämligen:

(a) Den lokala listan vara inrapporterad till ledningen.

Listan ska lämnas i ett ordbehandlingsdokument, med var kandidat på en rad, i den  ordning man vill se kandidaterna på listan. Efter namnet ska man på  listan ange övriga uppgifter (ålder, bostadsort/stadsdel, yrke) man vill ha med på listan, samma uppsättningar uppgifter för samtliga  kandidater. Mejla till ledningen@piratpartiet.se.

(b) Till partiets snigelpostadress (Piratpartiet, Box 307, 101 26 Stockholm) ska ha anlänt ifyllda och undertecknade förklaringsblanketter.

Det är deklarationer från kandidaterna att de ställer upp som kandidat för partiet. Detta ska finnas för samtliga kandidater på listan. (Dessa finns att skriva ut här (http://www.val.se/val_rkl_2014/info_partier/Blankett%20213_7%20Forklaring_K_webb.pdf) för kommunfullmäktigelista och här (http://www.val.se/val_rkl_2014/info_partier/Blankett%20213_7%20Forklaring_L_webb.pdf) för landstingslista.) Skicka inte som rekommenderad post utan som vanlig post.

(c) Föreningen till partiet centralt (Bg 5760-2229) ha betalt kostnaden för det antal valsedlar man vill ha tryckta, samt till ledningen@piratpartiet.se ha rapporterat vilken adress de ska levereras till.

Kostnaden består av en fast avgift på 750 kr, plus 44 kr per tusen valsedlar. Vid betalningen ska anges att det avser valsedel till lokalt val, samt den kommun/det landsting det är frågan om.

Om kallelse till uppstartmöte skickas ut idag eller imorgon onsdag finns möjlighet till dispens.

Den 25 mars är nämligen om exakt två veckor, och då ska alltså uppgifter vara partiet tillhanda via snigelpost.

Enligt stadgarna måste en kallelse till uppstartmöte dessutom skickas ut minst två veckor i förväg.  Det är alltså egentligen redan för sent ifall ni inte kallat till möte! Men vi har beslutat att ge en mycket sträng dispsens till föreningar som håller uppstartmöte den 25 eller 26 mars.

Följ instruktionerna nedan:

Hjälp! Vi har ingen lokalförening, men vill ställa upp i lokalval.

1) Se till att ni är minst fem pirater på orten, som vill vara med och starta en förening.

2) Skicka ut en kallelse till uppstartmöte idag eller imorgon onsdag till alla partimedlemmar på orten. Datumet för mötet måste vara 25 eller 26 mars. Kallelsen ska innehålla en dagordning. Här är ett förslag på hur kallelsen kan se ut: https://piratenpad.de/p/forslag-kallelse

Ifall ni inte har behörighet att göra ett lokalt mejlutskick, kontakta Torbjörn Wester eller Nils Agnesson i partiledningen.

3) Mejla omedelbart ledningen@piratpartiet.se och ansök om dispens.

4) VIKTIGT: Uppfyll punkt a, b och c ovan samma dag som ni håller ert möte. Dvs mejla listan, lägg förklaringsblanketterna på postlåda, och skicka iväg betalningen så att blanketter och betalning är framme senast 27/3.

Här är en kompletterande guide för hur man startar en förening: http://mediawiki.piratpartiet.se/wiki/Starta_en_lokal_f%C3%B6rening

Om ni har några frågor, tveka inte att kontakta Nils Agnesson eller Torbjörn Wester i partiledningen. Ring gärna – vi hjälper er!

Med vänliga hälsningar,
Torbjörn Wester
Partiledningen

Kontaktuppgifter:
Torbjörn Wester
072-325 56 78

Nils Agnesson
076- 199 98 84

PS.
Ifall ni redan har en lokalförening på orten men ännu inte vare sig spikat lista eller skickat ut kallelse till möte för att spika listan, så gäller tillämpliga delar av informationen även er.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>