Samarbetsorganisation för lokala föreningar

viktig_info_lila

Frågan har diskuterats länge ifall och i så fall hur en samarbetsorganisation ska skapas för de lokala föreningarna. I styrelsen beslöts för över ett år sedan att lägga fram en proposition i frågan.

Styrelsen har därför under den gångna vintern diskuterat frågan, och kommit fram till att en samarbetsorganisation  kommer att behövas den dag lokala föreningar kommer in i kommun- och landstinsgfullmäktigen. Hur den då ska se ut och fungera måste dock även då vara en sak främst för de lokala föreningarna.

Vidare finns ur styrelsens synvinkel inget stort behov av en sådan idag. Om de lokala föreningarna ser ett sådant behov redan nu vill dock styrelsen inte lägga hinder i vägen.

Ett förslag till proposition med ungefär den innebörden har tagits fram (se här), och styrelsen har bett oss i ledningen att be om reaktioner på saken från medlemmar och de lokala föreningar som bildats. Lämna era synpunkter i kommentarsfältet nedan.

Henrik Brändén, ansvarig i ledningen för studier,
Nils Agnesson, anvarig i ledningen för lokala föreningar

Kommentarer

Anders S Lindbäck skrev

Remisssvar angående samarbetsorganisation för lokala föreningar

I dagsläget ser vi inget behov av en formell samarbetsorganisation.

Vi ser gärna att det skapas en informell plattform för diskussioner om samarbeten där alla aktiva i lokala föreningar kan prata med varandra
och utbyta erfarenheter. För det förslår vi ett forum eller en epostlista.

Skulle föreningarna finna det finns behov av en formell samarbetsorganisation så kommer diskussionerna på den interna plattformen för diskussioner förmodligen leda till fram till detta.

Vi föreslår därför att styrelsen uppmanar ledningen att hjälpa de lokala föreningarna att sätta upp en gemensam epostlista/forum för att de skall kunna föra diskussionerna vidare.

För att inte utesluta någon så skall inte ställen som skype/facebook användas för diskussionerna.

Piratpartiet Västmanland

Mårten Fjällström skrev

PP Uppsalas styrelse har diskuterat frågan och kom fram till att ställa sig positivt till styrelsens förslag.

För att utveckla från diskussionen så ser vi behovet när vi tagit mandat på några olika platser, inte minst för att arrangera kommun- och landstingsdagar.

Vad händer i PP Uppsala « Uppsala skrev

[…] Piratpartiet Uppsala har besvarat två frågeställningar som skickats från partiet. Ett gällande en samarbetsorganisation för lokala föreningar och ett gällande ett centralt avtal med vuxenskolan. Våra svar går att läsa i protokollet och även i kommentarsfältet på respektive inlägg ( http://ledning.piratpartiet.se/lokala-foreningar-centralt-avtal-med-vuxenskolan/#comment-5054 och http://ledning.piratpartiet.se/samarbetsorganisation-for-lokala-foreningar/#comment-5055). […]

Vad händer i PP Uppsala « Piratpartiet skrev

[…] Piratpartiet Uppsala har besvarat två frågeställningar som skickats från partiet. Ett gällande en samarbetsorganisation för lokala föreningar och ett gällande ett centralt avtal med vuxenskolan. Våra svar går att läsa i protokollet och även i kommentarsfältet på respektive inlägg ( http://ledning.piratpartiet.se/lokala-foreningar-centralt-avtal-med-vuxenskolan/#comment-5054 och http://ledning.piratpartiet.se/samarbetsorganisation-for-lokala-foreningar/#comment-5055). […]

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>