Planer för kurser/studiecirklar

Henrikteckning215

Supervalåret 2014 kryper allt närmare, och runt om i landet bildas nya lokala föreningar. Samtidigt har jag just blivit utsedd till ansvarig för studier i partiledningen.

Så här är nu planen för studier: Under våren håller två kurser/studiecirklar på att tas fram. De ska finnas tillgängliga på vår webbsida för alla lokala föreningar och andra aktiva runt om i landet: En grundläggande partikurs. Den ska handla om varför folk gått med i partiet, partiets historia, våra åsikter, hur man kan vara med och påverka i partiet och hur man får igång verksamhet. Den ska ta 4-5 träffar om en och en halv eller två timmar. En lika lång kurs i utåtriktat arbete. Om konsten att övertyga, skriva insändare, ordna torgmöten och demonstrationer, ordna offentliga möten osv. Där man tillämpar learning by doing.

Bägge dessa kurser ska vara färdiga så att vi kan hålla en eller ett par kursledarkurser på helger under slutet av våren. Dit alla som vill hålla kurser runt om i landet ska kunna komma. Framför allt för att diskutera ledarskap och pedagogik, bekanta sig med materialet i kurserna och diskutera hur man kan arbeta med det.

Med dessa kursers hjälp hoppas jag att vi under hösten ska kunna utbilda en kader av aktiva, som sedan kan utgöra en ryggrad för verksamheten under supervalåret.

Men för att vi ska lyckas i valet krävs mer utbildningsinsatser än så. Under hösten 2013 måste vi ha en valkurs klar, där alla medlemmar som vill ge sig ut i valrörelsen får lära sig argumentera för partiets sak. Främst ska den handla om själva sakargumentationen. Men även lite om psykologi, om hur man bäst lägger upp saker för att verkligen nå fram och övertyga. Därtill måste vi från nu fram till valet ordna mediaträning för våra ledande företrädare, och för dem som ska vara våra kandidater.

Visst är detta en ambitiös plan. Den kräver att både jag och många andra tar i och arbetar hårt. Allas vår Marit Deldén har redan börjat hjälpa till. Och jag tvekar inte ett ögonblick att också hugga i, eftersom jag vet hur viktigt detta är för att vi ska kunna göra en bra valkampanj.

Henrik Brändén, ansvarig för studier i ledningen.

Kommentarer

christoffer skrev

Låt mig föreslå en kortare kurs i hur man lägger upp en lokal valkampanj. Många av de perosner som skall leda en kommuns valkampanj har ingen erfarenhet av att leda en kampanj och vi har inte så många ”gamla uvar” som kan hjälpa en med detta. så en kort kurs med övergripande info och stöd (datum propriteter mm.) dår man samtidigt får kontakt med folk som gjort detta tidigare kan vara bra.

henrikbranden skrev

Bra tankar. Till del löses detta av dels den utåtriktad kursen, som man kan köra under hösten. Dels av valkursen, som sedan kommer till vintern. Valkursen kommer både innehålla sådant praktiskt som du tar upp, och argument kring de frågor vi ska föra valrörelsen kring.

Ellinor Jansson skrev

Det här med psykologi är ju en viktig del när man möter folk och media i olika former. Första steget man måste ta är att ta reda på vilken personenergi man har själv och sedan lära sig om andra energier och hur bemöta dem så att man får det resultat man är ute efter. Det finns en hel del generella tips för att bemöta alla slags energier och vad som naturligtvis anses politiskt korrekt. Jag jobbar lite med detta och det intresserar mig oerhört mycket.

Sara Nilsson skrev

Bra början! Vart kommer samarbetet in? Konsten att ARBETA i grupp eller svårigheten att vara en produktiv arbetsgrupp. Som jag förstod det på innehållet i kurserna riktar sig de mestadels till redan intresserade ”medlemmar to be”. Nog så viktigt med kött på bena men vad hände med hjärna + hjärta? Jag kanske drar förhastade slutsatser men jag saknar teambuildning, styrelseordning, FIRO? m.m
Heja Heja!

henrikbranden skrev

Hej Sara, Min vision är grundkurser för alla som är nyfikna på partiet, som fokuserar på sådant som man är motiverad för när man är ny i ett parti: politik. Hur kan jag påverka i partiet. Hur kan vi agitera för våra åsikter. Som naturligtvis förhoppningsvis ska utföras på ett sådant sätt att verksamheten i sig blir team-buildande. Därför ordnar vi under våren en kursledarkurs som fokuserar just på pedagogik och ledarskap. Hur man väcker intresse, vi-känsla, behov av gemensamma mål, osv.

I ett nästa steg ska vi gå vidare och skapa fortsättningskurser, för dem som inte bara vill vara aktiva medlemmar utan ta mer avancerade roller. Med ledarskap, strategiskt tänkande, långsiktig planering, mediaträning osv.

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>