Lokala riksdagsvalsedlar och valsedlar för lokala val

megafon

Inför valet är det bara partiet centralt som kan rapportera in partiets valsedlar. För de lokala riksdagsvalsedlarna och valsedlarna till kommuner och landsting är det dock lokala föreningar som fastställer listorna.

För att arbetet med inrapportering ska fungera (och styrelsen ska få en chans att fundera över om de vill använda sin nödfallsrätt att ta bort kandidater från riksdagslistor) gäller därför följande tidsgränser och regler.

Lokala riksdagslistor

Föreningen bestämmer själv hur de ska fastställas. Ledningen rekommenderar dock föreningarna att använda medlemsmöte/extra medlemsmöte, eftersom dessa ger beslutet starkast legitimitet.

Senast den 23 februari ska föreningens riksdagslista vara inrapporterad till ledningen. Den ska lämnas i ett ordbehandlingsdokument, med var kandidat på en rad, i den ordning man vill se kandidaterna på listan. För kandidater som inte finns på den centrala listan ska man efter namnet ange ålder på valdagen, samt yrke.

Senast samma dag ska till partiets snigelpostadress  (Piratpartiet, Box 307, 101 26 Stockholm) ha anlänt ifyllda och undertecknade förklaringsblanketter (deklarationer att man ställer upp som kandidat för partiet) för samtliga kandidater på listan som inte finns på partiets centrala lista. Dessa finns att skriva ut här.

Senast 25 april ska föreningen till partiet centralt (Bg 451-0061) ha betalt kostnaden för det antal valsedlar man vill ha tryckta, samt till partiledningen ha rapporterat adress dit de ska levereras. Kostnaden består av en fast avgift på 750 kr, plus en avgift per tusen listor, som valmyndigheten inte ännu fastställt (och som kommer att meddelas på deras hemsida ), men som antagligen kommer att vara mellan 40 och 50 kr. Vid betalningen ska anges att det avser lokal riksdagsvalsedel, samt den förening som skapat listan.

Listor till lokala val

Ska fastställas av den lokala föreningens medlemsmöte eller extra medlemsmöte.

Den lokala föreningen bestämmer själv vilka uppgifter (exempelvis ålder, yrke, bostadsort/stadsdel) som förutom namn ska anges på listan. De uppgifterna ska i så fall anges för samtliga kandidater.

Senast den 25 mars ska

(a) Lista vara inrapporterad till ledningen på mailadressen ledningen@piratpartiet.se. Den ska lämnas i ett ordbehandlingsdokument, med var kandidat på en rad, i den ordning man vill se kandidaterna på listan. Efter namnet ska man på listan ange övriga uppgifter (ålder, bostadsort/stadsdel, yrke) man vill ha med på listan, samma uppsättningar uppgifter för samtliga kandidater.

(b) Till partiets snigelpostadress (Piratpartiet, Box 307, 101 26 Stockholm) ska ha anlänt ifyllda och undertecknade förklaringsblanketter (deklarationer att man ställer upp som kandidat för partiet) för samtliga kandidater på listan. (Dessa finns att skriva ut här för kommunfullmäktigelista och här för landstingslista.)

(c) föreningen till partiet centralt (Bg 5760-2229) ha betalt kostnaden för det antal valsedlar man vill ha tryckta, samt till ledningen (mailledes) rapporterat adress dit de ska levereras (gatuadress, postnummer, gäörna mobilnummer för utköraren att ringa till). Kostnaden består av en fast avgift på 750 kr, plus 44 kr per tusen listor. Vid betalningen ska anges att det avser valsedel till lokalt val, samt den kommun/det landsting det är frågan om.

Edit 20/1 2014: Under de första dagarna detta inlägg var publicerat stod i andra stycket under ”lokala riksdagslistor” att man skulle ange bostadsort för kandidaterna, men det ska vara yrke, och är nu ändrat till det. Edit 25/3. Bytt till ett lämpligare Bg-nummer, som meddelats alla föreningar via mail, och gjort några ytterligare justeringar.

Henrikteckning215Henrik Brändén,
nybliven partisekreterare

 

 

 

Kommentarer

Henry Rouhivuori skrev

Jag sitter här undrandes om det verkligen bara är partiet centralt som kan rapportera in partiets lokala valsedlar och eventuella lokala riksdagsvalsedlar.

I allmänna val är det brukligt att det är länsstyrelsen i varje län som tar emot valsedelsbeställningar och kandidatförklaringar.

Nu 2014 ställer antagligen inte PP upp i samtliga kommuner och landsting, utan det blir några tiotal. Det är inte så tidskrävande för partiledningen att fixa dessa valen administrativt. Det är först när antalet val närmar sig hundra som det blir ohållbart att partiet centralt fixar dem, om inte det går att tillfälligt anställa personal för det.

Partiledningen bör kika på hur andra partier sköter dessa administrativa uppgifter.

Anders S Lindbäck skrev

Det går lika bra att rapportera in dem från lokalt håll med till valmyndigheten.

I detta fall tror jag det är på detta sättet för att ledningen vill agera kontroll/censur så att listorna är då godkända.

Anders S Lindbäck skrev

Korrigerar mig själv – kör man via Internet för rapportering så kan bara en person rapportera in alla listor för partiet.

För anmälan via post kan då vem som helst lägga papprena på lådan men då krävs ett papper undertecknad av rätt person.

henrikbranden skrev

Instruktionerna från valmyndigheten är glasklara. Parti som har registrerad partibeteckning ska senast i slutet av februari (av praktiska skäl dock senast 14 feb) lämna in ett protokollsutdrag från ett partistyrelsemöte som anger vilken eller vilka personer som har rätt att företräda partiet mot valmyndigheten och länsstyrelserna.

Ledningen tänker föreslå partistyrelsemötet att utse en handfull personer som
(a) är beredda att ta på sig det administrativa hästjobb detta är,
(b) är tillräckligt vana vid arbete med papper, blanketter och trassliga instruktioner för att med hög sannolikhet få saker korrekt gjorda, och
(c) vi är absolut övertygade om att kommer att respektera den demokratiska processen, och rapportera in de listor, alla de listor, och bara de listor, som antagits på stadgeenligt sätt av föreningar som har rätt att representera partiet (och rapporterat in listan ordentligt till partiet centralt).

Naturligtvis skulle man teoretiskt kunna tänka sig en ordning där partiet centralt istället tvår sina händer och kräver av alla föreningar som vill ställa upp att de utser en person att rapportera in listorna, som styrelsen sedan ska utse. Av tre skäl tyckte jag det skulle varit en sämre lösning.
1) Spara tid. Det tar sammanlagt mycket mindre tid om en eller två person sätter sig in i exakt hur de formella kraven ser ut, och ser till att alla listor uppfyller dem. Det tar mindre sammanlagd tid för en person att skicka brev till tjugo länsstyrelser, än för tjugo personer att skicka varsitt.
2) Enklare ge nya föreningar chansen: Det kommer förhoppningsvis att bildas många föreningar i skarven mellan sista datum att rapportera kontaktpersoner till valmyndighet/länsstyrelser, och sista datum att rapportera lista.
3) Skydda oss mot partinamnstöld: Ribban för att bilda lokal förening är låg. Det finns lokala föreningar som är svaga, och kan tas över av ett litet antal personer med helt andra åsikter än våra. Vi måste därför bygga system som kan stå emot att en handfull smygnazister bildar en lokal förening i Gulpträsk, för att komma åt vårt partinamn och skapa listor till en massa olika val med sina partivänner under vårt partinamn. Ty i samma ögonblick vi rapporterat in till valmyndigheten att ordföranden i den föreningen har rätt att lämna in valsedlar till valnämnden kan hen om hen vill göra en lista med vilka namn som helst, på vilka valsedlar som helst, till vilka val som helst. Naturligtvis inbillar jag mig inte för ett ögonblick att någon av dem som är aktiva i en lokal förening idag skulle göra något sådant. Men vi ska inte skapa en process, som lämnar en sådan uppenbar blotta för infiltratörer som vill komma över vårt varumärke.

Anders S Lindbäck skrev

Fö så noterar jag att partistyrelsen på mötet den 7 december beslutade att riksdagslistorna skulle in på samma dag som kommun och landstingslistorna.

Partistyrelsen beslut gäller oavsett vad Henrik skrivit ovan om lokala riksdagslitorna.

Anton Nordenfur skrev

Inte riktigt, men nästan.

”Mötet beslutade att tolka tidsplanen för lokala riksdagslistor som att de ska behandlas på partistyrelsens marsmöte, och att listor därför ska ha inkommit till partistyrelsen två veckor innan detta möte.”

Marsmötet är 15 mars, alltså ska listor enligt det beslutet vara inne 1 mars.

henrikbranden skrev

Styrelsen har inte beslutat när dess marsmöte ska vara, den 15 mars är ett preliminärt datum. Det datumet krockar med UPs kongress. En senare helg är inte möjlig om man ska behandla handlingar till vårmötet. Därför har vi tagit höjd för att styrelsen skulle kunna välja att träffas i höjd med den andra eller åttonde mars.

henrikbranden skrev

Jag har mycket noga gått genom och korsläst valmyndighetens instruktioner, våra stadgar, lokala föreningars stadga, medlemsmötets olika beslut om antagande av riksdagslistor, stadgebilagas regler om lokalpolitik, styrelsens olika beslut, mm. Den tidtabell som presenteras här är såvitt både jag och de ögon jag bett dubbelkolla inte bara förenlig med alla de olika krav som ställs i olika regelverk och beslut, utan ger också den tid som behövs för att det ska fungera praktiskt centralt, och rimlig tid för lokala föreningar att hantera saker.

Att tidtabellen för lokala riksdagslistor skulle vara snävare än tidtabellen för listor till lokala val har varit uppenbart sedan höstmötets beslut om att underlag för lokala riksdagslistor ska tas emot av partiet enligt samma tidtabell som för den centrala listan, och att styrelsen ska ha möjlighet att plocka bort uppenbart olämpliga namn. Med en strikt tolkning av det beslutet skulle listorna varit inne den 22 december. Det hade dock varit orimligt.

Henrik Brändén skrev

Jag har fått frågan varför man ska rapportera in just yrke och inte bostadsort på lokala riksdagssedlar:

1) Vanligen skriver partier förutom man ut ålder, yrke, bostadsort, två av dessa eller samtliga.

2) Att skriva ut samtliga ger dock en fruktansvärt plottrig lista, där många kandidater behöver använda två rader, och där den som ögnar genom listan dränks i info. Vi ville därför nöja oss med två.

3) Då är vi övertygade om att ålder och yrke är de informationsbitar som för våra väljare är bäst ägnade att skapa identifikation och känsla av ”att det här är något för mig”. Vi beslöt därför att ha med den informationen på den centrala listan, och samla in den informationen till den centrala listan.

4) Eftersom vi antar att många lokala listor kommer att göras så att man flyttar upp och fyller på med lokala namn i toppen och sedan låter listan fortsätta med namn från den centrala listan, skulle det kräva en massa extra jobb med att jaga och kontrollera tilläggsuppgifter för centrala kandidater, ifall lokala listor skulle kunna välja att ha annan information om kandidaterna.

5) Dessutom tyckte vi det var viktigt med en viss enhetlighet mellan våra olika riksdagslistor.

6) Det argument som främst förts fram för lokala listor har varit att man lättare får press på kandidater som finns på listor, och högt upp på dem. Den möjligheten påverkas inte av om bostadsorten sätts ut på listan.

7) Däremot finns styrka i argumentet att man direkt för väljarna vill visa att det minsann är någon från det egna länet som står högst upp på listan man erbjuder. Vi tyckte dock att argumenten ovan vägde över.

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>