Ledningsmöte 2011-10-04

dog computer
Ledningsmöte 2011-10-04

Närvarande
Partiledare – Anna Troberg
Sekretariat – Anmäld frånvaro
Kommunikation – Anmäld frånvaro
Utbildning – Marit Deldén
Lokal samordnare – Andreas Svensson
IT – Ola Nyström
Europaparlament – Anmäld frånvaro

Adjungerad
Ung Pirat – Frånvarande

Sekreterare: Anna Troberg

RAPPORTER

Partiledare
PL bloggar vidare och jobbar vidare med att undersöka möjligheterna att börja sända pod/webbradio/tv. Tanken är att vi ska börja experimentera med det i början av 2012.

PL håller på att ta fram ett praktikantsystem.

PL jobbar även vidare med att lyfta arbetet med principprogrammet och de sakpolitiska programmen tillsammans med Henrik Brändén. Målet är att få så många medlemmar som möjligt att delta i arbetet på ett kreativt sätt.

PL har en massa semester att ta ut och kommer därför att ha semester den 14-18/11, samt några fredagar framöver.

Vi har fått en betydlig ökning i antalet förfrågningar vad det gäller intervjuer och att delta i deabatter, etc. Det är mycket glädjande, men innebär också att PLs arbetsschema förändras en del.

Sekretariat
Arbetet fortskrider som vanligt.

Kommunikation
Arbetet med den nya hemsidan fortskrider.

Utbildning
En projektbeskrivning på en insändarutbildning är inskickad till PL och rekryteringen till den kommer att börja 2011-10-10 genom de diverse informationskanaler som partiet använder sig av. Ettan är givetvis prioriterad för att få ut informationen. Insändarutbildningen kommer främst handla om att ge aktivister och funktionärer verktyg för att själva skriva och skicka in insändare och debattartiklar i lokala media.

Ytterligare en projektbeskrivning som kommer handla om en medlemsutbildning håller på att skrivas och rekryteringen till detta projekt kommer även det att starta i mitten av oktober. Här ska även samarbetsmöjligheter med Ung Pirat undersökas då även de ska utforma en liknande utbildning det här året.

I övrigt kommer mycket att hänga på att det finns intresserade och duktiga pirater som är villiga att ingå i projektgrupperna.

IT
Dagen/kvällen/natten måndag till tisdag så blev TPB utsatta för en DDos-attack. Detta orsakade problem för piratpartiet eftersom piratpartiets trafik delar väg med TPB, och den vägen blev full. Efter att fått tag på Serious Tubes Networks (som är vår primära internet-leverantör) så fick vi till slut bort den mesta trafiken.

DAGORDNING

Ledningspraktikanter
Ledningen fortsätter att utarbeta praktikantsystemet, så att det ska kunna tas i bruk med början i januari.

Uppdatering av arbetsbeskrivningar
Arbetsbeskrivningarna uppdateras för att matcha ledningens nya sammansättning.

Gamex 3-6/11
Piratpartiet kommer att vara med på Gamex-mässan i Kista. Vi måste ha någon som är huvudansvarig för arbetet med det. PL hittar någon som kan ansvara för arbetet.

IT
Nätet har varit lite instabilt, vilket bland annat har berott på att TBP blivit utsatt för en DDos-attack och vi delar väg med dem. (Se IT:s rapport ovan.)

Hemsidan
Arbetet är lite försenat, men arbetet fortskrider annars som planerat.

Design av blanks och affischer
Emma kontaktar en person som kan designa materialet.

Not in My Country
Är det en organisation vi bör stödja? PL kontaktar Stockholms univeristet för att få mer information att grunda beslutet på.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>