Ledningsmöte 2011-08-02

dog computer

Ledningsmöte 2011-08-02

Närvarande
Partiledare – Anna Troberg
Partisekreterare – Anmäld frånvaro
Ekonomi – Vakant
Norr – Andreas Larsson
Öst – Frånvarande
Syd – Frånvarande
Väst – Frånvarande
Stockholm – Ola Nyström
Kampanj – Vakant
Kommunikation – Emma Marie Andersson
Utbildning – Frånvarande
IT – Rickard Olsson
Media – Vakant
Ung Pirat – Frånvarande
Europaparlamentet – Anmäld frånvaro

Sekreterare – Anna Troberg

RAPPORTER

PL 
Almedalsveckan – Veckan avlöpte väl och planen att låta alla som åkte dit officiellt för PP ha en specifik uppgift fungerade mycket bra. Det finns mindre saker att slipa på, men över lag tycks det ha varit en bra idé att skicka färre personer men att ge alla en tydlig uppgift.

Organisation – Det har tyvärr blivit uppenbart att den nuvarande organisationen inte fungerar optimalt. PL har därför tagit fram ett förslag på nytänk som hela ledningen fått möjlighet att diskutera före och under dagens möte. Goda synpunkter har kommit fram och dessa har inkorporerats i den handlingsplan som det beslutats om på det här mötet.

IT – Rickard Olsson har valt att lämna posten som IT-ledare på grund av tidsbrist och ersätts med omedelbar verkan av Ola Nyström. Ola lämnar i samband med detta sin post son DL för Stockholm. Denna plats kommer att fyllas genom val under hösten.

Då Rickard Olsson även är styrelsemedlem ger detta även bieffekten att vi ytterliggare skiljer mellan styrelse och ledning.

Rapporten om serverflytten tidigare i år kommer att släppas på hemsidan under veckan.

Pride – Pride pågår för fullt i Stockholm. PP finns i Pride Park och kommer att delta i paraden på lördag.

Norr
Vi har tappat VL1 för dalarna, i övrigt så är det mesta i stiltje

Stockholm
Pride pågår, fullt med aktivitet. Vi har ändrat öppetider för PPs tält till 14-01

IT
Richie avgår som IT1, ny IT1 är Ola Nyström. Ett strömavbrott (varken UPS eller dieselgenerator har levererats till den nya hallen än) orsakade omstart av samtliga maskiner som tillsammans med strul med IP-KVM (fjärrstyrningsmojäng, teknisk term) vilket gjorde att nån(tm) var tvungen att åka dit och knappa in diskkryptolösen på plats. Ingen fanns i närheten så det tog lite längre tid än beräknat. Vi ska bygga om så det inte inträffar igen; dels mha färre helkrypterade diskar och dels mha andra fjärrstyrningssystem.

DAGORDNING

1. Bakgrund för mötets beslut
Piratpartiets mål är att maximera partiets möjlighet att influera den politiska debatten i den politiska riktning vi förespråkar. Ju bättre vi lyckas uppfylla det målet, desto fler positiva spinoff-effekter får vi. Lyckas vi riktigt bra kommer vi att behålla vår plats i EU-parlamentet och komma in i riksdagen och på så sätt få ännu större inflytande i den politiska debatten.

Vi kan bara lyckas nå detta mål om vi syns. När vi jobbar aktivt utåt syns vi och när vi syns får vi fler aktivister och mer donationer som i sin tur hjälper oss att påverka den politiska debatten ännu mer så att vi kan få ännu fler aktivister och donationer att stärka vårt politiska arbete med. Det blir en positiv spiral.

Vi har knappa resurser, både vad det gäller aktivister och pengar. Därför måste vi ta vara på varje aktivist och varje donerad krona. Det betyder att varje aktivist ska få möjlighet att aktivera sig så mycket eller lite som han, hon eller hen vill. Det betyder också att varje donerad krona ska användas på bästa tänkbara sätt.

Därför har ledningen efter ingående diskussion beslutat följande:

2. Minskning av ledningen
Piratpartiets operativa del är uppbyggt enligt principen KL – VL – DL – PL. Denna kedja ska fungera som informationsväg både uppåt och nedåt. I den bästa av världar fungerar det så. Vi befinner oss just nu inte i den bästa av världar. Det finns stora hål i den här kedjan som gör att informationsflödet helt enkelt inte fungerar och det skadar det operativa arbetet.

Denna kedja kommer att finnas kvar, men den kommer att få förändrade ansvarsområden. I mellanvalstid ska VL och DL fokusera helt på att stimulera och stödja arbetet på kommunnivå. De kommer dessutom att få stöd av en Lokal Samordnare (LS) inom ledningen. I och med detta kommer DL:arna att lyftas ur själva ledningsgruppen.

Den nya förminskade ledningen omfattar:

Partiledare – Anna Troberg
Partisekreterare – Jan Lindgren
Kommunikation – Emma Marie Andersson
Lokal samordnare – Utses inom kort
Utbildning – Marit Deldén
IT – Ola Nyström
EU – Christian Engström

Minskningen av ledningen innebär även att en ytterliggare behovsprövning av telefonabonnemang kommer att göras.

Ledningen kommer också att revidera de arbetsbeskrivningar som tidigare gjorts, så att de överensstämmer med den nya ledningsstrukturen.

3. Stimulera lokal aktivitet
Det första steget för att stimulera lokal aktivitet blir att fokusera DL:s och VL:s arbete mot att stödja KL:s arbete på kommunnivå. Till sin hjälp får de den nyinrättade LS.

Ledningen kommer att se över LS arbetsbeskrivning, men initialt kommer funktionen att i första hand vara ett stöd för all lokal verksamhet. LS kommer dessutom att bli kontaktperson för de som vill börja engagera sig och hitta andra aktiva pirater. I dag skickas nyfikna vidare till sin kommunledare som i många fall inte finns eller är inaktiv och därmed förlorar vi en potentiell aktivist. Rollen kommer att tillsättas inom kort.

Ledningen kommer också att börja arbeta med ett mindre antal fokuskommuner som kommer att erbjudas extra hjälp och stöd under en period så att de kan bli självgående och sedan bli stöd och inspiration för fler kommuner.

Initialt kommer ledningen att välja ut några strategiskt viktiga kommuner samt ge kommuner som är intresserade av att bli en fokuskommun möjligheten att bli det. Mer information om detta kommer inom kort.

Tanken med fokuskommuner är att arbeta mer målinriktat och att inte sprida våra gracer för tunt så att inget blir gjort. Ledningen vill dock poängtera att detta INTE betyder att andra kommuner inte får något stöd alls.

Vidare kommer partiledaren att föreslå för styrelsen att distriktsbudgetarna minskas radikalt eller helt tas bort och att pengarna istället läggs i en gemensam aktivistbudget som aktivister får äska pengar ur. På så sätt binds inte pengar upp i distriktsbudgetar som kanske aldrig används, utan kan riktas till de kommuner som är aktiva och vill göra saker. Även andra budgetförändringar kan komma att föreslås som ett led i detta förändringsarbete. Kort sagt, mesta möjliga bang for the buck.

Om styrelsen klubbar igenom detta kommer ledningen att sätta upp tydliga riktlinjer för vem som kontrollerar budgeten. Ett alternativ skulle till exempel kunna vara att PS får kontroll över budgeten och att PS får godkänna belopp på upp till 3000 själv. Belopp på mellan 3000 och 6000 måste clearas av PS och LS eller PL. Belopp över 6000 ska clearas av partiledningen på ett ledningsmöte. Om beslutet är så brådskande att ledningsmöte inte hinner hållas kan PL cleara belopp över 6000 i samråd med PS.

Stimulansen av den lokala aktiviteten på kommunnivå är också ett steg för att förbereda organisationen på en eventuell möjlighet att starta lokala organisationer som styrelsen just nu jobbar på.

4. Ledningens kommunikationsvägar
Indformationskedjan KL – VL – DL – PL fungerar idag bara i undantagsfall. Vi kan inte fortsätta att låtsas att den fungerar. Vi måste tänka om.

För att informationsvägarna mellan ledning och lokalt aktiva pirater ska vara så kort och transparent som möjligt kommer vi att platta till informationsstrukturen. Ledningen kommer att starta en ledningsblogg som kommer att hamna på hemsidans förstasida. Där kommer all information om vad som är på gång i partiet att postas med möjlighet för diskussioner som alla kan delta i. Detta kommer att sparkas igång i samband med att den nya hemsidan tas i bruk. Tanken är att man bara ska behöva hålla koll på ett enda ställe för att veta vad som är på gång i partiet. Det enda stället ska vara hemsidan.

Även Nyhetsbreven kommer att skickas från Ledningsbloggen istället för som nu, från partiledarens privata blogg. Ledningen ska aktivt delta i diskussionerna på hemsidan.

Det kommer naturligtvis fortfarande att gå alldeles utmärkt att mejla ledningen på ledningen@piratpartiet.se.

Detta befriar mellanleden VL och DL från ansvaret att skicka information fram och tillbaka mellan ledning och lokala aktivister, så att de istället kan ägna all sin tid åt att bistå den lokale samordnaren med att stimulera lokal aktivitet på kommunnivå.

5. Kampanj och media
Kampanj och media är oerhört viktiga funktioner och eftersom då dessa ledarroller nu plockats bort från ledningen förtjänar det ett speciellt omnämnande. I den bästa av världar skulle vi ha enskilt ansvariga för dessa områden, men då vi gång på gång sett att arbetet stagnerat på grund av att de ansvariga av olika skäl inte haft möjlighet att utföra det arbete som krävs måste vi tänka om även här. Kampanj och media är två funktioner som vi under inga förutsättningar har råd att låta halka efter.

Därför kommer detta arbete nu att planeras och ledas av partiledaren i samråd med resten av partiledningen. Det rent operativa arbetet i dessa områden kommer att utföras i projektform där varje projekt har en ansvarig som leder och driver det enskilda projektet i hamn. Tanke är alltså inte att PL och ledningen ska utföra allt det operativa jobbet då det faller på sin egen orimlighet, utan att vi ska få bättre styrning och kontinuitet inom kampanj och media.

6. Arbete i projektform
Då vi märkt att det är svårt att hålla uppe aktiviteten i arbetsgrupper kommer inte bara kampanj- och mediaarbetet att utföras i projektform. Vi kommer att utföra så mycket arbete som möjligt i form av tydligt definierade och tidsbegränsade projekt. Varje funktion i partiledningen får bestämma om den vill ha en mindre grupp om ca 3-4 fasta personer kring sig i sitt arbete, men om fler personer behövs för att göra något bör arbetet alltid delas upp i tidsbegränsade projekt, som följs upp ordentligt.

Projektformen kommer att erbjuda fler aktiveringsmöjligheter och aktiveringsnivåer. Aktivering ska inte vara allt eller inget. Aktivering ska vara på möjlig på den nivå som passar var och en bäst. Ingen ska behöva gå in i väggen i Piratpartiet.

Projektformen är dessutom ett utmärkt sätt att hitta fler duktiga pirater som är villiga att engagera sig.

Exempel på några projekt som ledningen kommer att dra igång inom kort:

Grafisk formgivning av DLD-material
Inför DLD-kampanjen behöver vi flygblad att sätta i händerna på våra aktivister. Dessa måste formgivas. Ledningen tar fram texter till dem.

DLD-artiklar och insändare
Vi behöver ladda upp med ordentligt med insändare och debattartiklar inför hösten och vinterns DLD-kampanj. De kan skrivas i förväg.

Textgrupp till PL
PL kan producera betydlig många fler debattartiklar etc om det finns en grupp som kan hjälpa till med research idéer om vinkling, korrektur etc.

Information om dessa och andra projekt och hur man blir en del av dem kommer inom kort.

7. Tough love
Ledningen kommer att sluta springa efter alla tappade bollar. Anledningen till det är att när vi springer efter tappade bollar tappar vi de stora viktiga bollarna som att arbeta på att utveckla partiet och synas utåt. Vi har helt enkelt inte kapacitet att hålla alla bollar i luften samtidigt utan behöver fler piraters stöd för att göra det.

Ledningen kommer att initiera projekt som vi anser är viktiga för partiet. Andra har naturligtvis också möjlighet att initiera projekt. Vi kommer att informera i god tid, berätta vad som behöver göras, söka aktiva som vill arbeta med det och sätta en deadline för när projektgruppen ska vara sammansatt. Om det visar sig att ingen har något intresse av att hjälpa till att driva projektet kommer det inte att genomföras.

Alla har ett ansvar för att saker blir gjorda.

8. Sammanfattning
Grundtanken är alltså att ta vara på varenda aktivist och varenda donerad krona. Vi strömlinjeformar ledningen så att den kan jobba aktivt med att få partiet att synas ordentligt utåt, samtidigt som vi stimulerar en ordentlig lokal tillväxt underifrån. Vi plattar till organisationen och göra informationsvägarna kortare och mer transparenta. Vi öppnar fler möjligheter för engagemang på olika nivåer. Vi blir mer flexibla.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>