Ledningsmöte 2011-03-15

dog computer

Ledningsmöte 2011-03-15

Närvarande
Partiledare – Anna Troberg
Sekretariat – Jan Lindgren
Ekonomi – Tom post
Norr – Andreas Larsson
Öst – Andreas Svensson
Syd –
Väst – Anmäld frånvaro pga arbete
Stockholm – Ola Nyström
Kampanj – Mikke
Kommunikation – Emma Marie Andersson
Utbildning – Marit Deldén
Evangelism – Rick Falkvinge
IT –
Media – Tom post
Ung Pirat –
Europaparlament – Anmäld frånvaro pga arbete

Sekreterare: Jan Lindgren

RAPPORTER=========

Partiledare
Partiledaren har fokuserat på att väcka opinion mot datalagringsdirektivet, dels genom media och dels genom att uppmuntra till aktivism.

Bland annat har en blogg/videoserie om datalagringsdirektivet och om hur man kan hjälpa till att stoppa det producerats. Om direktivet bordläggs har vi dessutom grunden för hur vi ska arbeta brett mot datalagringsdirektivet det kommande året lagts.

Sekretariat
Det administrativa arbetet fortskrider som vanligt. Jan Lindgren och Daniel Svensson har blivit administratörer hos 3 och har nu rättigheter att göra ändringar.

Norr
Haft parley i Skellefteå och delar av distriktsledningen har träffats och påbörjat det initiala arbetet med att väcka upp valkretserna igen, dvs utforma en plan för hur 
Samt fått videopresentationer av större delen av distriktsledningen (tack Anna  )
Jämtland har fått en ny VL i form av Magnus Jacobsson.

Öst
Öst har numera VL i alla valkretsar och jag (DL) har pratat med alla i telefon. Distriktsledningen haft möte via Skype och vi diskuterade struktur (många är nya som VL), kommunikation och arbetssätt. En sammanfattning av mötet finns här: https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=33874. Det finns inte så mycket att rapportera från valkretsarna, aktiviteten är relativt låg. I Örebrohar man haft möte och kommit fram till att man inte har stöd nog att ställa upp i det kommande omvalet.

Syd

Väst

Stockholm
Ung Pirat står för det mesta av aktiviteterna i Stockholm för tillfället.

Kampanj – Kampanj gör en omstart i maj. Detta innebär att kampanjer som planerats för vintern istället kommer att genomföras vår/sommar.

Kommunikation
Kontinuerligt arbete sker med fokus på den interna informations- och kommunikationsstrukturen, bl.a. genom att prata mycket om hur vi kommunicerar och genom praktiska exempel kanalisera argumentationer till lösningsorienterad debatt.

I pipeline ligger det politiska nav och sökindex jag tog initiativ till, men praktiskt arbete med den kommer att behöva vänta tills efter årsmötet.

Emma Marie Andersson, Anna Troberg, Ola Nyström, Rick Falkvinge och Janne Lindgren kommer söndagen den 20 mars titta igenom det filmmaterial vi satte ihop inför valrörelsen. Ur detta material ska vi välja ut bitar för att beställa en ny och uppdaterad film om Piratpartiet för att kunna lägga på vår förstasida. Om fler ur ledningen vill vara med, så hojta till.

Utbildning

Evangelism
Varit på två konferenser sedan förra mötet. Först har vi varit på paneldebatt i Ljubljana, Slovenien, där jag satt i panel tillsammans med bl.a. Europachefen för MPAA och vicepresidenten för Europaparlamentet, Lambrinidis. Vi är onekligen i en position att påverka den förda politiken. Passade också på att knyta kontakter med det slovenska piratpartiet.

Den andra konferensen var PPI, Pirate Parties International, där jag knöt mycket kontakter och dessutom fick äran att hålla closing keynote: http://www.youtube.com/watch?v=9ps3i32795o

Det som ligger näst närmast är en konferens om privatlivsrättigheter i Nijmegen, Holland den 23-24 mars, där jag är en av föreläsarna.

IT

Media

Ung Pirat

Europaparlament

DAGORDNING==========

Infopunkter

1. Rick rapporterar från PPI
Rick har varit på PPIs konferens och berättar lite om intrycken därifrån.

PPI har verkligen växt sedan det första mötet 2007. 2010-mötet i Bryssel var en katastrof, som rapporterats om på många håll och kanter, och de aktiva i PPI har verkligen gjort en uppryckning på alla håll och kanter för att lära sig något av misstagen. Idag är det en helt annan organisation.

Kongressen i Friedrichshafen visade en fullt mogen organisation med open space, inte en tråkig minut för någon enda deltagare, sponsrat socialt event på kvällen, displaymontrar för de individuella piratpartierna (PPCH här http://falkvinge.net/wp-content/uploads/2011/03/IMG_0967-1024×768.jpg?) och lekhagar för barnen för de som hade med sig barn till kongressen. Fler bilder här:http://falkvinge.net/2011/03/15/ppi-…iedrichshafen/

I det här läget måste jag rekommendera PPSE att gå med, särskilt som det inte är någon medlemsavgift. Det är ett WTF-moment att stå vid sidolinjerna på en… riktig international, inte något nördmöte utan en international så som den ska se ut, när alla vet att rörelsen grundades i Sverige.

Jag skulle i sammanhanget föreslå att PPSE volontärade till att ordna PPI-kongressen 2012 i samband med en sådan ansökan. Det belastar inte vår budget (pengarna tas från PPI, finansieras bl.a. med anmälningsavgift för delegater), men däremot våra volontärer och aktivister.

Anna delegerar till Rick att informera styrelsen om sin rapport.

2. PL rapporterar om arbetet kring datalagringsdirektivet
Det beslutas om datalagringsdirektivet i morgon. Ledningen har jobbat en hel del kring det.
Anna har skrivit artiklar, informerat så aktivisterna ska kunna agera. Gensvaret har inte varit fullt lika stort som Anna önskade. Debattredaktioner har förväntat sig en bordläggning och inte varit fullt så sugna på att ta emot material.

Diskussionspunkter

1. Hur går det med lokalvalssatsningarna?
Vad är status? Finns det kandidater, pengar, aktivister, etc?
Örebro: Möte har hållits, inte mycket intresse att ställa upp. Därför går Örebro inte vidare med omval.
Väst: Då representant för Väst saknas fås ingen rapport.

2. Revisorerna i ledningschatten
På förekommen anledning föreslår jag att revisorerna hädanefter bara närvarar i våra arbetschattar (Operativa och Ledningschatten) under mötestid, inte mellan mötena.
Mötet beslutar sig för att bifalla förslaget

3. AFK-möte
Ledningen diskuterar datum för nästa AFK-möte. Inget slutgiltigt beslut fattas.

4. Pride
Hur är status på prideplaneringen?
Ola har kontaktat Pride och man får börja boka från 20/3. Anna kontaktar Pride House om eventuell föreläsning.

5. Övrigt
Vilket ansvar har ledningen för medlemsmötet?
Att det tekniska på forumet fungerar som det ska. Utöver det har ledningen inget direkt ansvar när det gäller medlemsmötet. Ledningsmötet beslutade dock att försöka hjälpa till med att nå ut med information om och kring medlemsmötet till medlemmarna.

Delar av ledningen har filmmöte söndagen den 20:e mars. Det startar 10:30 och håller på tills mötet är klart, men som längst till fyratiden. Det kommer vara ett voicemöte via Skype.

”Liveparley”
Som ett komplement till de Parleys som vanligtvis hålls så föreslås en variant där man bjuder in ett fåtal personer till en diskussion som sedan sänds live på nätet.

Livesända möten under medlemsmötet diskuteras och förslag läggs att mötespresidiet ska sända live och förklara lite om motioner och hur mötet fungerar. Då ledningen är väl medveten om att mötespresidiet lägger mycket tid på medlemsmötet och har mycket att göra just då så ska detta enbart ske ifall presidiet känner att det finns tid att avsätta. Leffe pratar med mötespresidiet.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>