Ledningsmöte 2011-03-01

dog computer

Ledningsmöte 2011-03-01

Närvarande
Partiledare – Anna Troberg
Sekretariat – Anmäld frånvaro
Ekonomi – Tom post
Norr – Fredrik Holmbom
Öst – Andreas Svensson
Syd – Frånvarande
Väst – Daniel Svensson, Mikael Holm, Andreas Kettelhoit, Rickard Andersson, Johan Lundberg (från 20:25)
Stockholm – Ola Nyström
Kampanj – Johanna Drott
Kommunikation – Emma Marie Andersson
Utbildning – Frånvarande
Evangelism – Rick Falkvinge
IT – Rickard Olsson
Media – Tom post
Ung Pirat – Stefan Flod
Europaparlament – Anmäld frånvaro pga arbete, men har lämnat rapport

Sekreterare: Anna Troberg

RAPPORTER

Partiledare
Alla budgetar är nu justerade i PW och har fått korrekta budgetägare. Instruktioner för hur man gör separata likviditetsbudgetar håller på att tas fram av PL.

PL jobbar på att ta fram ett förslag på riktlinjer för ledningens arbete, samt diverse instruktioner för att underlätta olika funktioner.

PL och Kommunikation har gjort färdigt instruktioner om hur man skriver och skickar pm. De i partiledningen som ännu inte har access kommer att få det under veckan tillsammans med en genomgång om hur man gör.

PL har skrivit ihop och skickat in en text om Piratpartiets syn på it-bistånd till UD. Texten ligger även för påseende hos en stor debattredaktion.

PL har dessutom legat i med att skriva debattartiklar och repliker.

Sekretariat
PL har fått muntlig rapport. Arbetet med att styra upp de ekonomiska rutinerna fortsätter och är snart färdigt.

Norr
Laddar upp inför parley i Skelefteå den 12-13:e mars, annars rätt mycket stiltje i distriktet.
Norrbotten ska ha afk-möte med VL-val efter parley nångång.

Öst
Örebro: planeringsmöte inför omvalet torsdagen den 3:e.
Det finns nu VL i alla sex valkretsarna och jag (DL) har pratat med alla VL i telefon. Vi (Östra distriktsrådet) kommer att ha regelbunden avstämning via Skype första måndagen i månaden med start måndagen den 7 mars.

Syd
PL tar direktkontakt för rapport.

Väst
Förberedelser inför omvalet pågår. Jacob Hallén har blivit utsedda att leda den grupp av personer som vill genomföra kampanjen. Mer information om valmanifest och kandidater finns i underforumhttps://forum.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=746

Södra Älvsborg: har numera egen tagg på Twitter, #pp7, lokala aktiviteter planeras.

Värmland: Den lokala ledningen ska mötas den 19 mars för att planera inför framtiden.

Stockholm
Inget nytt att rapportera denna vecka.

Kampanj
Planerar att inom kort bygga arbetsgrupper för produktion av text, bild, ljud, film och kreativa kampanjformer.

Ser i övrigt fram emot att få fokusera på att stötta och uppmuntra lokalavdelningarna inför och

Kommunikation
PL har fått muntlig rapport. Bland annat har Kommunikation tagit initiativ till ett voicemöte om nya filmer till hemsidan.

Utbildning
PL tar kontakt för rapport.

Evangelism 
I veckan har det varit en keynote för att öppna ett möte för Internet Society som togs emot väldigt bra av arrangörer och gav media – se http://falkvinge.net/2011/02/25/keyn…ety-frankfurt/ – och en keynote på PPUKs kongress i Glasgow inför det skotska parlamentsvalet – se http://falkvinge.net/2011/02/28/keyn…-are-you-here/ . Nästa evenemang är den 11 mars (en panel på regeringsnivå i Ljubljana, Slovenien) och direkt därefter PPI-konferens den 12-13 mars (Friedrichshafen, Tyskland).

Planerna är att gradvis öka skalan av internationell exponering på ett kontrollerat sätt till dess att vi har ungefär en miljon regelbundna internationella läsare av budskap och idéer i ett första steg. Detta bör vara uppnått före utgången av Q2. Därefter är det lämpligt att utvärdera hur man kan skala vidare ut till tio och tjugofem miljoner regelbundna internationella läsare.

IT
IT har migrerat runt tjänster ungefär enligt plan. Det återstår en del, t.ex. ska paddorna delvis flyttas för att försöka få bättre driftsäkerhet och prestanda.

Media
Vi jobbar på på mediafronten. Vi jobbar hårt på att få in fler debattartiklar och repliker. Dessutom kommer vi inom kort att ha betydligt fler som har kunskap och access att skicka ut pm. Det kommer att stärka vår mediala närvaro.

Ung Pirat
Ung Pirat funderar på hur vi kan hjälpa å stödja Partiet i ett gemensamt intresse: Västra Götaland och Örebro. Förbundssekreterare Nils Agnesson diskuterade detta med Anna Troberg över en kopp kaffe tidigare idag.

Europaparlament
Jag (Christian) har skrivit ett amendment om böcker för synskadade, och i måndags antogs det av juridiska utskottet JURI. Nästa instans är kulturella utskottet CULT, och därefter hoppas jag att det antas som hela parlamentets åsikt någon gång under våren. Blogginlägg med länkar: http://christianengstrom.wordpress.c…d-in-juri-win/

Men även om det antas av parlamentet är det bara början på den politiska processen. Det stora motståndet mot ett internationellt avtal i enlighet med vad de synskadade vill ha finns hos medlemsländerna, bland annat Sverige. Min tanke är att vi ska försöka få igång kampanjer i alla 27 medlemsländerna för att påverka regeringarna, så att vi kan lösa den här frågan.

Jag ska försöka prata med kollegor i parlamentet från olika länder i förhoppning om att hitta folk som kan driva frågan i sitt respektive hemland. Att få den svenska regeringen att byta åsikt är alltså en av uppgifterna, så alla är välkomna att börja fundera på hur vi kan samarbeta med svenska riksdagsledamöter för att få den svenska regeringen att byta ståndpunkt.

DAGORDNING

1. Eventuella omval
Styrelsen har antagit ett per capsulam-beslut där man går in på vad som krävs av de lokala orgarna för att kunna ställa upp i de omval som kommer att ske i maj. https://vbulletin.piratpartiet.se/sh…ad.php?t=33618

De som är intresserad av att hjälpa till att uppnå de mål styrelsen satt upp för att vi ska kunna ställa upp i omval i Västra Götaland, kontakta Jacob Hallén (jacob.hallen@piratpartiet.se). Om du vill hjälpa till i Örebro kan du kontakta Johanna Drott (tankefel@gmail.com) och/eller gå på planeringsfika på torsdag den 3/3 på Biografcaféet (SF) klockan 18:00.

Det är lokala val och därmed faller ansvaret på de lokala organisationerna att mobilisera om man vill ställa upp. Den centrala ledningen kommer att fungera som ett allmänt stöd, men kan inte åsidosätta alla sina andra åtaganden tills efter omvalen.

Dessvärre kan partiet inte heller bidra med centrala pengar, då det helt enkelt inte finns utrymme för det i budgeten. Det finns dock en möjlighet att Ung Pirat kan gå in och stödja sina lokalföreningar i berörda områden ekonomiskt och på så sätt indirekt hjälpa till.

2. Fler mindre möten vid behov
PL uppmuntrar olika ledningsfunktioner att samla ihop mindre voicemöten mellan de stora ledningsmötena. Kommunikation har till exempel redan tagit initiativ till ett voicemöte om nya filmer till hemsidan. Man kan även tänka sig att till exempel DL:ar eller andra funktioner har separata möten och tar upp frågor som vi sedan kan ta upp på ledningsmötena.

3. Datalagringsdirektivet
Datalagringsdirektivet kommer att tas upp i riksdagen den 16/3. ( http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid…=2010/11:JuU14
) Detta måste vi mobilisera kring.

Vi måste göra allt vi kan för att synas i media. PL kommer att skriva debattartiklar etc för både riksmedia och lokala media. Tanken är att de lokala texterna ska kunna bearbetas lokalt och sedan skrivas under av både PL och en eller flera lokala representanter.

Vi måste även synas på nätet. Det är inte nog att blogga, eftersom vi i mångt och mycket bloggar för varandra. Vi måste kommentera hos andra bloggare och kommentera nyhetsartiklar i ämnet. Våra åsikter om DLD måste synas överallt där DLD nämns.

Om möjligt bör vi också finnas utanför riksdagen den 15/3. För att det ska ske måste vi dock vara säkra på att vi kan få dit tillräckligt mycket folk. Det räcker inte med tio hugade personer.

PL kommer dessutom att skicka ut ett mejl med tips om hur var och en av oss kan hjälpa till att sprida kunskap om vad Datalagringsdirektivet innebär.

4. AFK-möte
PL lägger upp en Doodle-kalender så att partiledningen kan enas om ett datum för AFK-möte som fungerar för så många som möjligt.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>