Ledningsmöte 2011-02-01

dog computer

Ledningsmöte 2011-02-01

Närvaro:
Partiledare – Anna Troberg
Sekretariat – Anmäld frånvaro pga sjukdom
Ekonomi – tf Ekonomi, anmäld frånvaro pga sjukdom
Norr – Andreas Larsson
Öst – Andreas Svensson
Syd – Daniel Gustafsson
Väst – Mikael Holm
Stockholm – Ola Nyström
Kampanj – Mikke Svensson
Kommunikation – Emma Marie Andersson
Utbildning – Marit Deldén
Evangelism – Rick Falkvinge
IT – Anmäld frånvaro
Media – (vakant)
Ung Pirat – Stefan Flod
Europaparlament – Anmäld frånvaro pga arbete

Sekreterare: Anna Troberg

PROTOKOLL

Infopunkter:

1. Partiledaren informerar om det arbete som just nu pågår med att:

  • styra upp accesser till presscentret och Ettan
  • uppdatera hemsidan
  • skapa rutiner för Nyhetsbrevsutskick

Den här veckan kommer accesserna till partiets presscenter att styras upp. Det innebär att gamla, onödiga accesser kommer att tas bort och att nya kommer kommer att läggas till. Alla som redan har eller nu kommer att få access kommer dessutom att få kortfattade instruktioner om hur man skriver pm och hur man rent praktiskt skickar ut dem. Ingen ska ha access utan att känna att de har rätt kunskaper i bagaget.

Ledningen samlar just nu, tillsammans med IT, in synpunkter på vad som behöver uppdateras på hemsidan. Därefter kommer dessa uppdateringar att göras snarast möjligt.

Nyhetsbrev kommer hädanefter att skickas ut varje tisdag (om inget exceptionellt händer). Partiledaren skriver nyhetsbreven, men de ska, om möjligt, innehålla ett kort gästinlägg från någon annan än partiledaren.

2. Partiledaren informerar om den reviderade budgeten
Styrelsen har fattat beslut om en reviderad budget. På partiledarens inrådan har budgeten skrivits ner ganska radikalt enligt principen att det är bättre att bli glatt överraskad om vi får in mer pengar än att bli negativt överraskad om pengarna inte räcker till.

Ledningen kommer inom kort att få mer information om detta. Ledningen kommer också att bryta ner varje budgetpost i en likviditetsbudget, så att vi hela tiden har full kontroll över partiets likviditet.

3. Sekretariatet informerar om det arbete som just nu pågår för att strama upp de ekonomiska rutinerna.
Sekretariatet håller på att ta fram nya rutiner för att göra det ekonomiska arbetet effektivare och lättare att jobba med för partisekreteraren, men även lättare och tydligare att använda för våra funktionärer. Det innebär att det inte allt för långt in i framtiden kommer att presenteras tydliga rutiner kring hur man gör med expense claims och förskottsutbetalningar.

En annan viktig uppgift som partisekreteraren inom kort kommer att börja arbeta med är att även dokumentera andra rutiner, så att kunskap som tidigare bara funnits hos en eller två personer kan spridas till fler.

4. IT rapporterar om pågående arbeten
IT är inte representerade på mötet, men partiledaren informerar om att IT håller på att jobba med diverse olika saker för att förbättra driftsäkerheten i våra system. Förbättringsarbetet kan innebära en del störningar, men det är övergående.

5. Rapporteringsformer
På mötet den den 18/1 beslutades att Emma och Anna skulle diskutera kring rapporteringsformer. Så har skett, men man behöver vidare diskussioner innan man lägger fram ett förslag till mötet och ber att få återkomma om detta på nästa möte.

6. Almedalen
Boende för 8 personer är fixat. Vilka dessa 8 personer kommer att bli är ännu inte bestämt, men det kommer att bestämmas inom kort.

DISKUSSIONSPUNKTER

7. Ekonomi
Piratpartiet behöver förstärka sin ekonomi och vi måste ta fram en plan för hur det ska gå till. Mötet beslutar att påbörja arbetet med en fri brainstormning kring ämnet. Anna skapar en ledningspadda för detta.

8. Ledningens arbetsformer
Ledningen har kommit igång mycket bra med sitt arbete. För att vi ska fortsätta på samma bra sätt behövs det uppföljning då och då. Därför behöver vi någon form av mer detaljerade arbetsplaner för 2011.

Anna återkommer med ett konkret förslag på hur detta kan gå till så att ledningen kan ge sina synpunkter.


ÖVRIGT

9. Valkretsledarval i Väst
Det har varit valkretsledarval i det västra distriktet. Ny VL i Halland är Rickard Andersson. Ny VL i Värmland är C Magnus Berglund och ny VL i Skaraborg är Johan Lundberg.

Ledningen passar på att tacka de avgående valkretsledarna för allt jobb de gjort för partiet under sin tid som valkretsledare.

10. Uppsökande verksamhet på äldreboenden

Kommunikation föreslår uppsökande verksamhet på äldreboenden där vi erbjuder att till exempel ordna chattkanaler där de äldre kan ställa frågor och diskutera live med politiker. Emma får i uppdrag att spinna vidare på idén tillsammans med Kampanjgruppen.

11. Samlad information för funktionärer
Frågan om mer koncentrerad och lättillgänglig information för funktionärer, till exempel allmän funktionärsinfo, bildbank, material för föredrag, etc, lyftes.

Ledningen upplyser om att man har för avsikt att skapa just detta, men kan i nuläget inte ge någon mer specifik tidsplan för det.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>