Ledningsmöte 12-03-17

dog computer
AFK-möte den 17/3

Närvarande:
Partiledare – Anna Troberg
Kommunikation – Emma Marie Andersson
Partisekreterare – Jan Lindgren
Lokal samordnare – Andreas Svensson
IT – Ola Nyström
EU – Christian Engström

PW-accesser
Ledningen kommer att se över alla accesser till PW för att förbereda inför den nya versionen av PW som är på gång någon gång under året. I första hand handlar det om att behovspröva alla accesser och ta fram nya riktlinjer för när och av vem nya accesser får ges.

Nya medlemmar
När tanka fetast stängdes fick partiet ett tusetal nya medlemmar. Den lokale samordnaren har tagit tag i arbetet med att se till att dessa nya medlemmar kontaktas. Ledningen kommer även att försöka få till så många lokala träffar som möjligt för nya medlemmar.

Lokala föreningar
Den lokale samordnaren håller på att hjälpa igång en handfull nya lokala föreningar. Dessutom håller ledningen på att ta fram en lathund för de som vill starta en lokal förening.

DLD
Ledningen gick igenom arbetet inför riksdagens omröstning av datalagringsdirektivet. Slutsatsen är att arbetet i stort fungerat väl och utförts i god tid. Ledningen kommer dock att arbeta för att kommunicera information om att kampanjmaterial finns att beställa ut i organisationenm, samt ta fram information om hur man bäst sprider materialet. Ledningen kommer även att se över arbetet med demonstrationer, då sent bestämda demonstrationsdatum försvårade arbetet med att locka demonstranter.

Hemsidan
Partiets nya hemsida håller på att ta form. Ledningen gick under mötet igenom en del principiella funderingar kring olika element av hemsidan. En del av de underbloggar som ska feedas till hemsidan har skapats. PL kommer inom kort att spela in de informationsfilmer som kommer att behövas.

Kommunikation och PL har löpande kontakt om arbetets gång.

Nyhetsbrev
Efter en del problem med att nyhetsbreven inte läses ordentligt, beslutade ledningen att ändra formatet på nyhetsbreven, för att göra dem mer lättillgängliga. Nyhetsbreven kommer hädanefter att skickas ut i kortare textform, samt med en länk till en snygg designad version i pdf-form. Pdf-en ska vara i ett format som lämpar sig för utskrift som kan sättas upp på anslagstavlor på skolor, bibliotek etc.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>